Autor

Walenty Majdański

Artykuły
Co robi młody święty? (Grudzień 1938, s. 354)
Idą młodzi święci (Listopad 1938, s. 326)
W obronie życia niemowląt (Wrzesień 1938, s. 260)
Rodzice muszą walczyć (Kwiecień 1939, s. 105)
Bóg czuwa nad Polską (Sierpień 1939, s. 226)
Kogo nam brak? (Wrzesień 1939, s. 263)