Rycerz Niepokalanej - Czerwiec 1947
RN 6/1947
149 Katolicy w czerwcu
Rycerz Niepokalanej

Czytelnicy "Rycerza" odczuwają żywo, że Bóg, to nasz Ojciec, a Jezus, to nasz największy Przyjaciel, którego Serce mamy radować, zwłaszcza w czerwcu, poświęconym czci Serca Jezusowego.

151 Niepokalana w planach Trójcy Przenajświętszej

Ojciec nasz w niebie, to pierwszy początek i ostateczny cel wszystkiego. Język ludzki i umysł człowieka nieudolnie, zapożyczając pojęcia swe od otoczenia, stara się o Bogu myśleć i mówić.

153 Czy koniec świata?
J. D.

Owszem, zbliża się koniec świata, ale świata łajdaków i wynaturzeńców, którzy zatracają zdrowie w pijaństwie i chorobach wenerycznych, a wymierają z braku potomstwa.

158 O najważniejszym dniu dzieci
s. Barbara Żulińska C. R.
160 Książka, którą napisał biskup
Walenty Majdański
162 Polska u grobu św. Wojciecha

Z dumą i radością obchodziło Wojciechowe Gniezno jubileusz swego Patrona. Przez 9 i pół wieków pielgrzymował naród polski do jego trumny.

166 Rodzina w radio i filmie amerykańskim

Uzdrowiony chciał zrobić coś w zamian dla Niepokalanej. Ślubował, ze poświęci swe życie by skłonić 10 milionów rodzin amerykańskich do codziennego odmawiania różańca.

168 Współwięzień
Józef Stemler