Iskierki
Drukuj
Rycerz Niepokalanej 6/1947, Iskierki, s. 176

Gen. Karol Świerczewski, wiceminister obrony narodowej, został zabity przez faszystów ukraińskich w dniu 28 marca w rejonie Sanoka.

"Dni Morza" obchodzić będziemy od 23-29 bm. Liga Morska postanowiła zmobilizować, polską opinię publiczna wokół zagadnień Odry, Nisy i 500 km wybrzeża, oraz ich łączności i nierozerwalności od całości Rzplitej.

Sprawę zachodnich granic Polski poruszano na konferencji 4 ministrów- w Moskwie. Delegat Stanów Zjednoczonych Marshall przyznawał Polsce Prusy i Dolny Śląsk, zaś w sprawie pozostałych granic proponował zwołanie komisji międzynarodowej. Wywołało to protesty zarówno Polski jak i Rosji Radzieckiej. W całym kraju odbyły się liczne manifestacje za przyznaniem granic Zachodnich bez żadnych zmian.

Do dnia 1 lipca wszyscy Niemcy muszą opuścić Ziemie Odzyskane.

Około 22 procent zasiewu zboża w Polsce zniszczyły mrozy, dużo też powódź.

Ulepszony pług, o połowę lżejszy niż zwykły, skonstruował, rolnik Białowski spod Gdańska.

Zniesiono Ministerstwo Informacji i Propagandy. Sprawy informacji przeszły do Prezydium Rady Ministrów.

Komendant obozu oświęcimskiego Hoess został skazany na karę śmierci w Warszawie.

36 tysięcy gospodarstw poukraińskich koło Hrubieszowa i Tomaszowa zostanie rozdzielonych osadnikom z Lubelszczyzny.

Otwarto nowe lotnisko we Wrzeszczu (Gdańsk), jest ono oceniane jako jedno z najlepszych w Europie.

Odbudowano olbrzymią elektrownię w Elblągu o mocy 19.280 KW.

W czasie wojny prasa polska za granicą liczyła ponad 300 pism i komunikatów informacyjnych.

Byłego prezydenta Słowacji ks. Tiso skazano na karę śmierci.

Związek Radziecki i Stany Zjednoczone prowadzą rokowania w sprawie załatwienia zobowiązań Rosji z tytułu zawartej w czasie wojny umowy o pożyczce i dzierżawie, a wyrażającej się sumą 11 miliardów dolarów.

1 kwietnia zmarł nagle król grecki Jerzy II; następcą jest książę Paweł.

22 kwietnia zmarł w Kopenhadze król duński Christian X, Następcą jest Fryderyk X.

Na konferencji moskiewskiej zniesiono Prusy, które mając przewodnictwo w Niemczech dążyły stale do wojny.

Niemcy coraz częściej podnoszą głowę; policja wykryła nową organizację hitlerowską.

Człowiek i małpa. Nowy kłam bajce o pochodzeniu człowieka od małpy zadały odkrycia prof. Le Gros Clark z Oxfordu, dokonane koło Johannesburg (Afryka Płd.). Uczony ten pisze w jednym z największych pism angielskich protestantów "Daily Mail": "Człowiek nie spadł z drzewa. Milion lat temu chodził po Afryce tak jak dzisiaj, z głową do góry, z ramionami do tyłu - i nie przyznawał się do żadnych związków rodzinnych z sąsiadującymi z nim małpami".

W Finlandii wykryto ogromny spisek wojskowy. Aresztowano 6 generałów i 50 pułkowników.

Niemcy mieli 34 tysiące szpiegów we wszystkich krajach świata i wszystkich zawodach.

Samoloty bez pilota o napędzie rakietowym zbudowano w Anglii; lecą 1280 km na godzinę.

Anglia przechodzi dziś wielki kryzys z powodu braku rąk do pracy.

Słynny wytwórca samochodów Henryk Ford zmarł w Ameryce w wieku 83 lat, zostawiwszy majątek wartości 2 miliardów dolarów.

Rada gospodarczo-społeczna Narodów Zjednoczonych planuje stworzenie jednolitego kalendarza światowego, w którym każdy rok miałby jednakową ilość dni.

Największy teleskop świata wagi 500 ton wykańcza się na Mount Palomar (U.S.A.) 200 calowe zwierciadło przybliży księżyc na odległość około 4 km.

Ogólna wartość pomocy UNRRA podczas wojny wyraża się cyfrą 4 miliardów dolarów.

Nowy pocisk rakietowy, kierowany falami radiowymi na wszystkie kierunki, lecący z szybkością 800 km na godzinę, pokazują Anglicy. Naboje ładować można co półtorej minuty.

W Anglii dokonano zasiewów z samolotów, w celu naprawienia szkód wyrządzonych przez powódź.

W amerykańskim porcie Texas wyleciał w powietrze okręt francuski naładowany saletrą. Od wybuchu zapaliły się łatwozapalne materiały na wybrzeżu. 30.000 miasto spłonęło. 580 ludzi poniosło śmierć, a kilka tysięcy zostało rannych.

Alianci wysadzili w powietrze (18.4.46) niemiecką bazę wojenną na wyspie Helgoland. Wybuch objął 40.000 torped morskich, 9.000 min morskich i ponad 51.000 pocisków artyleryjskich.

W wyniku obrad konferencji moskiewskiej nie osiągnięto całkowitego porozumienia w sprawie traktatu pokojowego z Austrią i Niemcami. Następna konferencja ministrów spraw zagranicznych odbędzie się w listopadzie w Londynie.

Milion kilogramów gumy do żucia spożyli Amerykanie w 1946 r.

Japonię środkową nawiedziło straszne trzęsienie ziemi, które zrównało z ziemią ponad 17 tys. domów.


Opis zdjęcia powyżej: Mała sierotka z zakładu ks. Boduena w Warszawie znajdzie ciepło rodzinne, gdy weźmie ją na wychowanie bezdzietne małżeństwo.