Najdostojniejszy Episkopat Polski błogosławi "Rycerzowi Niepokalanej"
Drukuj

BISKUP SANDOMIERSKI

W styczniu 1947 r. wypada 25 rocznica istnienia "Rycerza Niepokalanej", miesięcznika, mającego przed wojną największy nakład wśród wszystkich czasopism w Polsce. Tak wysoką poczytność zawdzięczał "Rycerz Niepokalanej" umiejętnemu łączeniu zagadnień życia religijnego z aktualnościami dnia, bogato ilustrowanymi zdjęciami fotograficznymi. Tajemnica powodzenia "Rycerza Niepokalanej" tkwiła jednak przede wszystkim w głębokich i mocnych założeniach ideologicznych, danych mu przez jego fundatora O. Maksymiliana Kolbego, który dla zasad, w jakie wierzył i jakim służył, oddał dobrowolnie swe życie. Ktokolwiek by zarzucał "Rycerzowi Niepokalanej" rzekomą płytką dewocyjność, nie może nie brać pod uwagę tej ważnej okoliczności.

Życzę serdecznie, by "Rycerz Niepokalanej" rozwijał się i doskonalił coraz bardziej, oraz jego Redaktorom, Czytelnikom i wszystkim, członkom "Milicji Niepokalanej" swe pasterskie błogosławieństwo przesyłam.

† Jan Lorek
Sandomierz, 28 grudnia 1946

BISKUP WŁOCŁAWSKI

"Rycerzowi Niepokalanej", święcącemu swój 25-letni jubileusz, ślę wraz z błogosławieństwem pasterskim najgorętsze życzenia, by jak dotąd pod panowanie Niepokalanej zdobywał coraz to większe zastępy oddanych Jej serc. Przyczyna "świątobliwego Założyciela, a Chrystusowego Męczennika, niechaj wyjedna mu taki rozwój, jakiego dla chwały Niepokalanej pragnął O. Maksymilian.

† Karol Radoński
Włocławek, 31 grudnia 1946

ADMINISTRATOR APOSTOLSKI Diecezji Gdańskiej

"Rycerz Niepokalanej" przez swoje 25 letnie apostolstwo zasłużył sobie na wielką wdzięczność katolickiej Polski. Boć zbliżał dusze polskie do Niepokalanej Matki. Uczył Ją kochać i otwierał oczy narodu na wielką Jej rolę w Kościele i narodzie.

Niech i w przyszłości "Rycerz Niepokalanej" rozwija swoją błogosławioną działalność.

Przy tej okazji przesyłam Czcigodnemu Kierownictwu i Czytelnikom "Rycerza" oraz wszystkim członkom "Milicji Niepokalanej" najgorętsze życzenia obfitości błogosławieństwa Bożego.

Pozostaję z wyrazami głębokiej czci

Ks. Andrzej Wronka
Administrator Apostolski Gdański
Gdańsk-Oliwa, 2 stycznia 1947