Pasterze ostrzegają
Drukuj

Kościół katolicki w świecie współczesnym przechodzi przez okres ciężkiej próby. Pasterze ostrzegają wiernych przed grożącym niebezpieczeństwem. Oto ich głosy, wyjęte z listów pasterskich.

Prymas Belgii, kard. Van Roey, pisze: "Świat cywilizowany ze smutkiem i grozą przypatruje się wylewowi nienawiści antyreligijnej, stojącej w sprzeczności z podstawowymi wymogami całej kultury ludzkiej".

Biskupi Holandii zwracają uwagę na wielkie niebezpieczeństwo dzisiejszego bezbożnictwa. Posługuje się ono fałszem i tyranią, rozbija życie rodzinne, wyzyskuje tęsknotę ludzkości za szczęściem.

Arcybp Compbell z Glasgow wyznaje: "Zdaje się, że jakieś siły ukryte zawarły przymierze z szatanem, by zniszczyć moralność chrześcijańską. Zewsząd przypuszcza się - atak na życie rodzinne".

Biskup Akwizgranu (Niemcy), von Der Walden wnikliwie bada współczesną chorobę wieku. Jest nią ubóstwianie człowieka. Ubóstwiony, pełen pychy człowiek stał się drapieżnikiem, groźnym dla otoczenia.

Patriarcha Lizbony, kard. Cerejeira, przestrzega, że jeżeli społeczeństwo nie powróć, do zasad Ewangelii, zatriumfuje bezbożnictwo i jednostka wpadnie w niewolę.

Prymas Anglii, kard. Griffin, krytykuje postawę wielu katolików wobec zła. "Za dużo jest krytyków, a za mało oddanych, gorliwych i - entuzjastycznych obrońców sprawy" Chrystusowej. Energia wrogów Boga napełnia nas wstydem".

Kard. Saliege, arcybp Tuluzy, w wywiadzie udzielonym redakcji "Temoignage Chretien" mówi: "Idą czasy, w których znajdziemy się na krawędzi nędzy, by w ten sposób przejść kurację ubóstwa. I w tym właśnie widzę zapowiedź rechrystianizacji świata..: Wydarzenia, jakie nam przyniesie jutro, odmłodzą nas..."

Prymas Polski Kard. A. Hlond pisze: "Zmagania i niepokoje współczesne nie oznaczają zmierzchu Kościoła. W duszącym przesileniu przepadnie to, co przeżyte, nieprawdziwe i szkodliwe. Kościół nie chyli się ku upadkowi. Wśród przeciwności odradza się, wzrasta w siłę. W niezwykły sposób wzmaga się w tej chwili duchowo pod opieką Niebieskiej Królowej i potężnieje Duchem Św[iętym]. Zbliża się wielka godzina Kościoła..."