Kronika
Drukuj
Rycerz Niepokalanej 6/1947, grafiki do artykułu: , s. 174

Opisy zdjęć powyżej: [z lewej i w środku] Tegoroczna powódź wyrządziła olbrzymie szkody w dorzeczu Wisły. Najgroźniejszy zator wytworzył się pod Zakroczymiem, wskutek czego rzeka zalała kilka powiatów. Woda sięgała dachów domów i wyżej. Organizacje i stowarzyszenia w kraju i za granicą pospieszyły ludności z pomocą. Na zdjęciach: wieś Zawady k. Wilanowa pod wodą i punkt ewakuacyjny "Piastowa góra" w okolicach Kazunia k. Modlina; oto cały dobytek jaki zdołano uratować przed zalewem. [z prawej] Polacy za granicą tęsknią za "Rycerzem Niepokalanej", o czym świadczy pismo oficera łącznikowego Polskiej Misji Repatriacyjnej w Hamburgu. Kto chce sprawić swym bliskim na obczyźnie pociechę i nie pozwolić, by zapomnieli o wierze, Ojczyźnie i domu rodzdinnym, niech zamówi dla nich "Rycerza", podając dokładny adres zamieszkania.


Bezpłatną Bursę Podhalańską dla zupełnie biednych, lecz zdolnych i szlachetnych chłopców, którzy ukończyli 7 klas szkoły powszechnej, założył ks. Stanisław Bal w Nowym Targu, ulica Długa 79.

Biskup Krause z polskimi misjonarzami z Shuntehfu w Chinach zostali zwolnieni z więzienia.

Światowy kongres rodziny i populacji obradować będzie w Paryżu od 22 do 29 bm., nad bolączkami współczesnego życia rodzinnego. Na kongres wyjedzie z Polski przedstawiciel Episkopatu i grono lekarzy.

Ks. prof. Kozubski wygłosi na Uniwersytecie Warszawskim dla lekarzy, studentów medycyny i kół inteligenckich cykl odczytów na temat moralności lekarskiej.

Sieć poradni dla młodych małżeństw i dla par narzeczeńskich ma powstać w najbliższym czasie w Polsce.

Instytut Wyższej Kultury Religijnej otworzył ks. bp Barda w Przemyślu.

Papież dał 100.000 zł na sieroty po żołnierzach w zakładzie Piusa XI w Chotomowie.

Do 2.000.000 dzieci amerykańskich przemówił Ojciec Św[ięty], wzywając je do nowych składek na biedne dzieci w Europie.

Rok 1950 ma być rokiem jubileuszowym, w którym Ojciec Św[ięty] udzieli wiernym wielkich odpustów.

Ojciec Św[ięty] ogłosił swą 9. encyklikę "Fulgens Radiatur" z okazji 1.400-lecia śmierci św. Benedykta.

Papież przestrzegł Niemców przed nowym złem, które w nich wyrasta - przed naśladownictwem hitleryzmu.

Arcybp Constantini przewodniczący Papieskiej Komisji Sztuki potępił dążności współczesnych artystów do wprowadzania w sztuce kościelnej "szpetoty i groteski".

Ojciec Św[ięty] wydał konstytucję apostolską "Provida Mater Ecclesia", popierającą potrzebne dziś świeckie zgromadzenia, których członkowie, żyjąc na świecie jak zwyczajni ludzie, poświęcają się specjalnie Bogu przez śluby lub obietnice zachowywania rad ewangelicznych.

Radio watykańskie tak określiło staranie komunistów włoskich, by opuścić imię Boga w konstytucji: "Te osoby myślą, że ludzie są zwierzętami, które potrzebują tylko pożywienia i ubrania."

Na Węgrzech dalej trwa fala nawróceń; codziennie 30-40 protestantów zgłasza się do Kościoła katolickiego.

Bp Kerkhoffes z Liege (Belgia) wydał List pasterski, potwierdzający objawienia Matki Bożej Banneux.

Biblioteka maryjna powstaje w Banneux i gromadzi wszystko co wydano o Matce Bożej oraz prosi o nadsyłanie tych książek na adres: P. L. Avendt, Bibliotheque Maryjale, Banneux N. D. Belgique.

94% dorosłych katolików holenderskich uczęszcza na Mszę św. w każdą niedzielę, 11% - codziennie. "Nic to u nas mieć 500 ludzi codziennie u Komunii Św[iętej] i to w średniej parafii", mówią tamtejsi kapłani.

Ostatni biskup albański F. Gjini został uwięziony.

Rząd bawarski przywrócił w szkołach krucyfiksy, usunięte stąd przez hitlerowców.

Rząd Grozy w Rumunii wydał rozporządzenie, według którego trzeba mieć specjalne pozwolenie rządu, jeśli się chce przejść z prawosławia na wiarę katolicką.

Międzynarodowe Katolickie Biuro Pomocy na wzór Czerwonego Krzyża postanowiono zorganizować na zjeździe delegatów organizacji miłosierdzia z 24 krajów w Paryżu.

60 tys. francuskich byłych więźniów wojennych zaprotestowało przeciw atakom prasy, bezbożniczej na kler, stwierdzając, że olbrzymia większość kapłanów i zakonników cierpiała za swoją miłość do ojczyzny.

"Te kościoły i parafie, w których całe życie zamykało się dotąd w ceremoniach, muszą ustąpić miejsca parafiom zorganizowanym jako wspólnota bijąca pełnym rytmem życia Ewangelii, w którym czynny udział wezmą wszyscy wierni" - powiedział kard. Saliege.

Premier Atlee powiedział: "Widzimy dziś na świecie gorzki owoc pójścia za fałszywymi bożyszczami. Świat potrzebuje kierownictwa Kościoła".

Mała Irlandia w 1946 r. wysłała na misje 228 księży, 44 braci zakonnych i 115 zakonnic.

Misjonarze są pionierami cywilizacji na Madagaskarze. W Andriba uzdrowotnili okolicę przez osadzenie terenów eukaliptusami, rozpoczęli szkolnictwo, nauczyli krajowców używania pługa i założyli spółdzielnię. W ciągu 10 lat pustynna ta kraina zakwitła gospodarczo.

28 duchownych anglikańskich nawróciło się w ostatnich 2 latach.

15-dniowy kurs o małżeństwie przeprowadza się w Anglii na wzór Kanady.

"Wolność religii nie jest tylko jedną z wolności - jest fundamentem wszystkich naszych wolności" - oświadczyła w Londynie Liga Wolności Europejskiej.

W Anglii marynarze mogą otrzymywać Komunię Św[iętą] w każdej porze dnia, a Belgia otrzymała pozwolenie na popołudniowe Msze św. dla robotników.

Socjalistyczna partia jedności w Niemczech domaga się "czasowego zawieszenia" tych artykułów niemieckiego kodeksu karnego, które karzą usuwanie ciąży i dawanie ogłoszeń o środkach przeciwmacierzyńskich.

Miasto chłopców we Włoszech buduje przy pomocy chłopców z ulicy ks. G. Visendaz. Zorganizował wśród nich samorząd z majorem i komitetem rządzącym.

Nową republikę założył w wiosce San Giacomo (Włochy) ks. Zeno Santini, Pozbierał tułaczy, każdej wdowie przeznaczył 12 dzieci różnego wieku, o tym "rodzinom" dał pracę na polu, w kilku fabrykach i warsztatach. W wiosce panuje idealna wspólnota, nie ma pieniędzy, nie ma biedaków i bogatych, a każdy ma utrzymanie i bezpieczeństwo.

Jerzy Tweed, porucznik amerykański, w książce o wspomnieniach wojennych oskarżył swego spowiednika, że go wydał Japończykom. Ostatnio odwołał ten zarzut, bo się dowiedział, że kapłan ten zmarł od tortur, nie chcąc zdradzić tajemnicy spowiedzi.

Irlandzkie Siostry od Różańca św. stworzyły w Nigerii wspaniałą organizację szpitalną, która obejmuje, 3 szpitale, 20 domów, położniczych i 36 przychodni.

Biskupi Indii na zjeździe w Bangalore uchwalili stworzyć sekcję katolickiej akcji społecznej, która by uświadamiała robotników i chłopów o kwestii społ. po katolicku, sekcję specjalną do czuwania przez komitety diecezjalne nad dziennikami i czasopismami miejscowymi, by zbijać niesłuszne ataki na religię i dobre obyczaje; sekcję szkolną, która by czuwała, aby nie uchwalono żadnego prawa przeciw szkołom katolickim; sekcję Akcji Kat., która by zorganizowała wydawanie dziennika katolickiego.

Misjonarze ludowi we Włoszech wprowadzili sposób mówienia kazań równocześnie we dwóch w formie rozmowy.

Ponad 4.500.000 funtów darów, wartości 4.000.000 dolarów, przesłał "Caritas" amerykański w trzech pierwszych miesiącach br. do 20 krajów Europy i Azji.

Narodowa Unia Rodziców w Meksyku zażądała usunięcia z Sekretariatu Wychowania trzech głównych urzędników, gdyż są bezbożnikami.

Nauka społeczna Kościoła więcej może zrobić dla dobra robotnika, niż jakiekolwiek prawodawstwo- oświadczył amerykański senator Murray.

Kler katolicki w Stanach Zjednoczonych liczy 38.980 osób. W ostatnim roku wyświęcono 529 kapłanów.

Najwyższy sąd stanu Illinois (U.S.A.), rozpatrując sprawę syna bezbożniczki, którego za nieuczęszczanie na naukę religii miano wydalić, stwierdził, że wolność konstytucyjna religii nie oznacza obojętności państwa wobec niej, gdyż religia jest podstawą samej konstytucji, stąd ma być wykładana w szkołach.

48 Murzynów nawraca się codziennie w Stanach Zjedn. na wiarę katolicką. Murzyni katolicy otwarli 14 nowych kościołów, 7 szkół, 2 szpitale i 2 kliniki.

Na Kongresie Eucharystycznym w Havana na Kubie wzięło udział w nocnej procesji wśród ulewnego deszczu 200.000 ludzi.

Ponad 6 tys. dzieci ocalonych i wychowanych - oto wynik pracy misjonarza o. Brueck w Prince Albert (Kanada).

Dr Wu, ambasador chiński przy Watykanie, zawdzięcza swe nawrócenie czytaniu "Dziejów Duszy". Na cześć św. Teresy napisał przepiękną książkę pt. "Nauka miłości".

Nieuznawanie świętych pozbawia protestantyzm wielkiego źródła siły, zaś Kościół katolicki jest najlepszym gruntem pod świętych - stwierdził teolog protestancki W. Nigg w swej książce o świętych.

37 wiosek chrześcijańskich wśród pariasów w Jaffa założył w ciągu 42 lat misjonarz o. Gnanaprokasar, niedawno zmarły wielki uczony.

6 wiosek nawróciło się w Namakkal (Indie) w ciągu pół roku; do chrztu przygotowuje się tu kilkanaście innych wiosek.