Rycerz Niepokalanej - Marzec 1946
RN 5/1946
45 Poświęcenie Sercu Najśw. Maryi Panny - a czasy dzisiejsze...
Ks. Henryk Weryński

Skoro latem bieżącego roku kraj nasz ma być poświęcony Sercu Maryi, powinniśmy nie tylko przez kampanię modlitw przygotować to wielkie przeżycie dla całego narodu polskiego, lecz także zastanowić się nad znaczeniem tego aktu poświęcenia na tle obecnych czasów.

46 "W tym znaku zwyciężysz!"
A. Olexiński

Przed pokoleniami żyjącymi stoi ciężkie zadanie i odpowiedzialność wobec Boga i ludzkości, wobec przeszłości i przyszłości. Od tego, jaką drogę wybiorą one, zależy przyszłość świata.

48 Zabobon "dwojga dzieci"
Walenty Majdański

Z ludzi wykształconych, gdy chodzi o ich życie małżeńskie, nie bierzcie dziś przykładu, bo ludzi wykształconych jest mało: tak mało, że z nich nie mogło by być narodu.

52 Proroczy głos z Watykanu

Zdawało się dyplomatom i politykom, że papież Pius XI w swej nieustraszonej wierze przesadził, a z drugiej strony prześladowania Kościoła w Niemczech wyniósł na płaszczyznę stosunków międzynarodowych, a to zasadniczo dwie różne rzeczy.

53 Głosy młodych
J. D.

Oczy wszystkich spoczywają dziś na młodych. Z radością - gdy wśród mgły powojennej widzą rozsłonecznione twarze i bujne życie. Ale i z coraz większym niepokojem.

55 Cnota silnych
Jan Archita

Maryja w chwili zwiastowania i po zwiastowaniu nie przestaje być wierna doskonałej pokorze. Wie i daje temu wyraz, że przystoi Jej miano służebnicy, bezgranicznie uległej i niskiej przed Panem.

58 Węzły rodzinne
K. Berkan
63 Chrystus powojenny
Wanda Łakowiczówna
64 Cmentarz bez Boga
Jan Dobraczyński

2 maja Anglicy weszli do miasta. Nasi do niedawna stróżowie odmaszerowali do obozu jenieckiego. Byliśmy wolni.

66 W bunkrze
Brunon Borgowiec

Ostatnie dni pobytu w podziemnym bunkrze oświęcimskiego obozu O. Maksymiliana M. Kolbego.

67 Kącik wychowawczy
Ks. Kasior