Poświęcenie Sercu Najśw. Maryi Panny - a czasy dzisiejsze...
Niepokalane Serce Maryi

Skoro latem bieżącego roku kraj nasz ma być poświęcony Sercu Maryi, powinniśmy nie tylko przez kampanię modlitw przygotować to wielkie przeżycie dla całego narodu polskiego, lecz także zastanowić się nad znaczeniem tego aktu poświęcenia na tle obecnych czasów.

By serca ludzkie pobudzić i do Serca Bożego zbliżyć, Ojciec Św[ięty] Leon XIII poświęcił cały Kościół katolicki i ludzkość całą Najświętszemu Sercu Zbawiciela.

Gdy zaś straszna wojna rozpętała się nad światem i objęła niemal całą kulę ziemską, Papież Pius XII poświęcił całą Owczarnię Chrystusową i cały rodzaj ludzki Niepokalanemu Sercu Maryi, by uprosić Jej wstawiennictwo u Boga w tej katastrofalnej godzinie dziejowej, by przez to najlepsze Serce Bogarodzicy sprowadzić Miłosierdzie Boże na znękaną ludzkość i - by ponownie do serca ludzkiego zapukać.

Serce ludzkie jakby gdzieś przepadło w rozgwarze wojennym...

Człowiek współczesny zaniedbał katastrofalnie kulturę własnego serca, bez której trudno nam utrzymać się na poziomie kultury chrześcijańskiej, na poziomie duchowej spuścizny Chrystusa Pana.

Wojna zmieniła powierzchnię globu ziemskiego i mapę świata. Ale - "na nic się nie zda burzyć powierzchnię świata... Trzeba świat uderzyć w samo serce" - powiedział słusznie wybitny pisarz francuski F. Mauriac.

Leon XIII i Pius XII uczynili przemyślaną próbę uderzenia - w samo serce.

Naszym obowiązkiem katolickim jest: zawsze odpowiedzieć intencjom Namiestnika Chrystusowego.

Nasza wrażliwość na intencje Ojca świętego jest najlepszym barometrem katolickim. Tak było zawsze. Tak jest i dzisiaj. Tak będzie jutro...

Skoro w tej ważnej godzinie dziejowej Ojciec święty serca i umysły nasze kieruje ku Sercu naszej Matki niebieskiej, nie powinno być między nami nikogo, kto by nie odpowiedział na to wezwanie Papieża - najżywszym zainteresowaniem i gorącym sercem.

Papież, stojąc na straży spuścizny Chrystusowej, wyczuwa najlepiej: gdzie - w danym okresie dziejów Kościoła - mamy szukać w szczególniejszy sposób pokrzepienia na duchu, siły nadprzyrodzonej i pociechy prawdziwej. A - obowiązkiem naszym jest i będzie zawsze: zawsze iść za aktualnymi i nieomylnymi (w dziedzinie wiary) wskazaniami Zastępcy Zbawiciela na ziemi.

Tak rozumiejąc zadanie aktu poświęcenia Niepokalanemu Sercu Maryi, apostołujmy wszędzie w sprawie jak najgodniejszego przygotowania do zbiorowego aktu poświęcenia wszystkich serc katolickich w Polce - Sercu Tej, co nam zawsze była i jest najlepszą Panią i Matką!