Kronika
Drukuj

NOWA ENCYKLIKA. Z okazji 350-letniej rocznicy Unii Brzeskiej Ojciec Św[ięty] wydał encyklikę o Kościele unickim,

PROJEKT SOBORU, Pius XII nosi się z projektem podjęcia, może jeszcze w tym roku, Soboru Watykańskiego, przerwanego w 1870 r. aby w sposób uroczysty określić stanowisko Kościoła wobec groźnych błędów nowoczesnych i aby sprecyzować stosunek Kościoła do państwa nowoczesnego i wielkich zagadnień społecznych.

DZIECI U OJCA ŚW. 26 stycznia Papież przemawiał do 35 tysięcy dzieci, zebranych przy bazylice św. Piotra. Przy tej okazji podziękował instytucjom i władzom, za opiekę okazywaną dzieciom,

DOKUMENTY. W czasie procesu w Norymberdze, toczącym się od paru miesięcy przeciwko zbrodniarzom hitlerowskim, ujawnia się coraz więcej wstawiennictwo Ojca Św[iętego] w sprawie Polski. Oskarżyciel z ramienia Polski zdał sprawozdanie, że Sekretarz Stanu Stolicy Apostolskiej protestował przeciw uwięzieniu 3 tysięcy księży polskich, i przytoczył "oświadczenie złożone przez Papieża do Kolegium Kardynalskiego w dniu 2. VI. 1945 r." o wymordowaniu 2 tysięcy księży z "prowincji Warty." Hitler miałł również zamiar zajęcia siłą Watykanu celem zdobycia tajnych dokumentów papieskich.

NOWE SEMINARIUM. W Rzymie otwarto polskie Seminarium Duchowne, przy którym utworzony został internat.

DAJCIE CIEPŁO RODZINNE SIEROTOM WOJENNYM! Dziś w Polsce jest wiele dzieci bez rodziców, które z konieczności wychowują sierocińce, ochronki, a najczęściej ulica. Brak im ciepła ogniska domowego. Wielu tym dzieciom mogą stworzyć na nowo dom i życie rodzinne osoby dobrej - woli, nie mające potomstwa. Sprawę przysposobienia czyli przyjęcia za swoje tych dzieci ułatwia ustawa jaką ogłoszono w Dzienniku Ustaw przed wojną.

LEGION MARYI, Jest to organizacja założona w 1921 r. w Dublinie (Irlandia), Przepojona duchem oddania się Maryi szerzy wszędzie apostolstwo katolickie.

NAWRÓCENIE METROPOLITY. Prawosławny arcybiskup, metropolita Mikołaj Tomołow, przeszedł w Rzymie na wiarę katolicką i przyjął obrządek grecki.

OBRONA RODZINY WE FRANCJI. Katolickie stowarzyszenia prowadziły podczas wojny akcję opieki moralnej nad żonami jeńców wojennych. Wychodziło specjalne czasopismo "Femmes dabsents" (żony nieobecnych), pełne artykułów, mających na celu duchowe podtrzymanie osamotnionych kobiet, starające się ukazywać im ciągle obowiązek czuwania nad czystością ogniska domowego, zawierające słowa pociechy i pokrzepienia...

DZIEŃ RODZINY. Od sierpnia br. wtorek będzie w Anglii dniem rodziny. W tym dniu będą wydawane dodatki rodzinne - po 5 szylingów na każde dziecko z wyjątkiem pierwszego. Akcja ta obejmuje około 2½ miliona matek.

NASI BRACIA W AMWERYCE PAMIĘTAJĄ O NAS. 1 grudnia 1945 r. odpłynęła z Nowego Jorku do Polski specjalna delegacja Rady Polonii Amerykańskiej, ażeby naocznie przekonać się, jak wygląda powojenna nędza w Polsce i jakie są najpilniejsze potrzeby ludności polskiej. W skład delegacji weszli ks. biskup Stefan Woźnicki, prezes Zjednoczenia polskiego Rzymsko-Katolickiego, Jan Olejniczak, sekretarz gen. Rady Polonii, Henryk Osiński i adwokat Midowicz.

MISJE W AFRYCE. Mimo wojny misje katolickie w Afryce ogromnie powiększyły swój stan posiadania, zwłaszcza na terenie działalności Ojców Białych. W ciągu czterech ostatnich lat założono na tych terenach 44 stacje misyjne i nawrócono 457.000 osób, liczba kapłanów-tubylców wzrosła do 251, a sióstr zakonnych do tysiąca.

ZGON KANCLERZA WYCHODZTWA POLSKIEGO. 13 XI. 1945 r. zmarł w Ameryce ks. prałat Aleksander Syski, złotousty kaznodzieja i publicysta Polonii Amerykańskiej.

ZGON MISJONARZY POLSKICH. W Misji Polskiej w Rodezji (w Afryce) zmarli dwaj Jezuici polscy: O. Stanisław Siemieński i O. Franciszek Tomaka, którzy od lat przeszło 20 pracowali tu nad nawróceniem murzynów.

ANKIETA. 1% miliona zamężnych kobiet angielskich otrzymało kwestionariusze celem przeprowadzenia ankiety odnośnie do spraw ludnościowych. Zadaniem ankiety jest stwierdzenie przemian spowodowanych wojną w rodzinach, by zaradzić dającemu się i w Anglii odczuć spadkowi urodzin. Ankietę przeprowadzi 12 tysięcy urzędników.

WIELKA KSIĘŻNA LOTARYNGII W czasie wojny w Lotaryngii wzrósł niezmiernie kult Najświętszej Panny, której kraj się poświęcił. Posąg Matki Bożej Nieustającej Pomocy, zwanej "Wielką Księżną Lotaryngii" był obnoszony w uroczystej procesji po wszystkich wioskach diecezji Nancy, gdzie odbierał hołdy pobożnego ludu francuskiego.

Ołtarz Mariacki wraca do Krakowa. Wśród licznych dzieł polskiej sztuki religijnej, zrabowanych przez Niemców, znalazł się ołtarz Wita-Stwosza z kościoła Mariackiego w Krakowie. Odkryli go niedawno Amerykanie w Norymberdze, w schronie podziemnym. Na wiosnę wróci ołtarz do Krakowa. Na zdjęciu fragmenty z ołtarza.

Fragment ołtarza Wita-Stwosza