Wiesz kim był św. Józef?
Święta Rodzina

Był mężem, któremu Bóg powierzył honor Przeczystej Matki, w którego zgrubiałe, spracowane ręce złożył pieczę o Syna Swego.

Józef chleba miał w życiu skąpo - nie za dużo, chociaż z królewskiej pochodził rodziny. Lecz królewskie miał serce. Jego królestwem tu na ziemi byli Jezus i Maryja.

Wprawdzie nie zdobył dla nich bogactw, nie wystawił im pałacu, nie stać go było na drogie szaty - jedwabie, za to jego zdrowe, silne dłonie imały się chętnie każdej roboty, by drogim Istotom zapewnić utrzymanie.

Pracowite ręce Józefa podtrzymywała wiara i ufność w Opatrzność Bożą. Ta ufność ożywiała go szczególnie w ciężkich dniach, w czasie ucieczki do Egiptu, gdy z Maryją Przeczystą Małżonką z Dzieciątkiem u piersi znalazł się bez domu, bez pracy, bez chleba, nawet bez wody.

Czy twój charakter i twoje ręce są równie pewne i silne?