Rycerz Niepokalanej - Lipiec 1946
RN 7/1946
161 7 lipca
Rycerz Niepokalanej

Pokuty, pokuty! Inaczej na próżno ofiara serc! Nie masz pokoju i, jak po niewypełnionych ślubach Janowych, po potopie - gorsza dola! Nie w worze jednak i popiele pokuta.

163 Tajemnica Nawiedzenia
T. Dmochowska
165 Fatima
Beata Obertyńska

Nadchodzi wreszcie dzień 13 października. Mimo ulewnego deszczu, który zmienia Cova da Iria w jedno jezioro błota, 70-cio tysięczny tłum wyściela kotlinę i okoliczne wzgórza.

167 "Czcij ojca twego i matkę twoją"
Wanda Łakowiczówna

Czcij... To tak, jakby wszechwiedzącemu Bogu, nieskończonej, odwiecznej Mądrości, nie przyszło nawet na myśl - mówiąc językiem ludzkim - by dzieci zdolne były zapomnieć, opuścić, czy znieważyć swych rodziców. - Opieka nad rodzicami w ich starości - to przecież takie naturalne, niemożliwe do kwestionowania.

169 Zorganizowane miłosierdzie
ks. Józef Majka

Obok apostolstwa szerzenia nauki Chrystusowej, zdobywania coraz te nowych zastępów dusz dla Królestwa Bożego, drugim głównym polem działania Kościoła katolickiego była opieka nad ubogimi więźniami, kalekami, nieszczęśliwymi.

170 Żołnierz polski wierzy
Ks. mjr Dudek

Gdy przeszedłeś się po pobojowisku, widziałeś na skrwawionych piersiach żołnierskich krzyżyki, szkaplerze i medaliki, czasem wysuwał się z rozdartej kieszeni różaniec, książeczka.

172 Sprawiedliwość nowoczesna
Walenty Majdański
175 Twoja niedziela
K. Berkan
179 Rycerz - bohater
S. Szurlej

W Podchełmiu, w naszej kaplicy, którą Niemcy nazywali "Banditenkirche", często, o późnej godzinie, przystępował do Komunii św. młodzieniec lat około 20-u.

180 Ojciec Kolbe
Gustaw Morcinek
182 Młodzież katolicka działa
J. D.

Szlachetna część młodzieży polskiej, a duża to część, nie zawodzi tych nadziei, jakie w niej pokładają nasi Biskupi. Często jednak czuje się osamotnioną, a nieraz bezradną i zniechęconą wobec obojętności lub zepsucia wielu swoich kolegów i koleżanek.

183 Dziwne koleje "Polskiego kościoła narodowego"

Polski narodowy kościół, założony w Scranton w Ameryce Północnej przez ks. Hodura, słabo rozwijał się w Stanach Zjednoczonych, tworząc szereg parafii w tych miejscowościach, w których utrudniano Polakom założenie odrębnych placówek duszpasterskich.

184 Katolicyzm w Anglii

Gdy Niemcy gnębili Polskę, kard. Hinsley powiedział "Zmartwychwstanie Polski będzie sprawdzianem honoru Wielkiej Brytanii".