Rycerz Niepokalanej - Grudzień 1946
RN 12/1946
313 Pod sztandar Twój Niepokalana!
Rycerz Niepokalanej

Wdzięcznym być trzeba za nieustanną opiekę Niepokalanej nad Polską i nad Kościołem. Za to, że w tym roku maryjnym zrozumieli Polacy pragnienie Niepokalanego Serca Maryi i Temu Sercu ufnie się oddali

316 Lilie
Wanda Łakowiczówna

Jakże żal, że poprzez jego mętne fale nie przeniosło się czystej, niezbrukanej duszy!... Bo tyle pozostanie człowiekowi, tyle zabierze ze sobą w wieczność, ile mu w duszy - przez życie - wykwitło nieprzemijalnych wartości.

317 Pokój ludziom dobrej woli
Jan Dobraczyński

Od dwóch tysięcy lat bez mała - co roku - w dniu wigilii śpiewamy: "Chwała na wysokościach Bogu, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli." Tak samo śpiewali Aniołowie w ową cudowną noc betlejemską.

319 Polska pasterka w Betlejem

O 9 wieczorem wyruszyłem do Betlejem na jutrzenkę i pasterkę. Nie było chmurki, a księżyc rozlewał srebrne światło na gaje oliwne. Istna wędrówka ludów ruszyła ku miastu Dawidowemu.

321 Obrońca przywilejów Maryi
O. Walenty Schaaf O.F.M.

Milicja Niepokalanej wyrosła na glebie franciszkańskiej. O. Maksymilian M. Kolbe rozwijał dzieło swoich poprzedników w zakonie, zaznaczając, że gdy tamci bronili zwycięsko przywilejów Matki Bożej, teraz nadszedł czas na praktyczne ich wykorzystanie w życiu.

323 Kodeks młodego rycerza
Leon Brodowski
324 A zwłaszcza za masonami
w. j.

Rozmowy o masonerii i masonach zazwyczaj schodzą na uboczne tematy z powodu braku konkretnych o nich wiadomości.

326 Nasza broń
T. Z.

Nawrócenie kuracjusza w szpitalu w Zakopanem w r. 1920 przez O. Maksymiliana Kolbe, wytłumaczyłam sobie li tylko postawą O. Kolbe i działaniem łaski w ogóle. Nie mogłam zmusić się, by uwierzyć, że Bóg zechciał wybrać za narzędzie swej łaski medalik.

326 Niepokalanów

Tak się nazywa osiedle - klasztor, skąd co miesiąc idzie w świat błękitny "Rycerz Niepokalanej".

330 Szary milicjant
J. D.

Apostolstwo Milicji Niepokalanej przynosi bogaty plon, gdy pokieruje nim dusza oddana zupełnie Maryi, choć ażby z prostego pochodziła ludu i brakło jej doświadczenia, jak to było u Antoniego Gałuszki.

331 Pokój światowy i dzieci
Walenty Majdański
334 Program reformy społecznej w stolicy Niepokalanej

8 września stał się tego roku dniem pamiętnym nie tylko dla Polski ale i dla Francji. Gdy w Paryżu toczy się konferencja pokojowa, a w kraju ścierają się wpływy materialistyczne i katolickie, do Lourdes spieszy kwiat narodu francuskiego, 100 tys. mężczyzn, którzy przeszli gehennę obozów niemieckich.

334 O dogmat Wniebowzięcia

Ojciec Św[ięty] wysłał w tym roku do Biskupów całego świata list z zapytaniem, czy nadszedł już czas ogłosić dogmat Wniebowzięcia N.M.P. Odpowiedź twierdząca sprawi, że 1900-lecie śmierci Matki Bożej zostanie uwieńczone definicją dogmatyczną.