Hymn Milicji Niepokalanej
Drukuj
Rycerz Niepokalanej 12/1946, nuty , s. 315

Słowa Jan Czar
Muz. Feliks Nowowiejski

Niesiemy sztandar w świat daleki
Niepokalanej w blaskach zórz!
Skłonią się ludy, schylą wieki...
Ona zwycięży wroga dusz!

Hufcom rycerzy swych hetmani
Z niebiosów tronu świata Pani.

Niesiemy sztandar żywej wiary,
Co miłość Boga, bliźnich zna,
Nadziei świętej, serc ofiary,
Zbawienia dusz, pogromu zła..

Hufcom rycerzy swych hetmani
Z niebiosów tronu świata Pani.

Szumią chorągwie Jej błękitne,
Lśnią słońca łask Jej złotym tłem.
I życie święte, życie szczytne
Powstaje z krańca w krańce ziem...

Hufcom rycerzy swych hetmani
Z niebiosów tronu świata Pani.

Niesiemy sztandar w świat daleki
Niepokalanej Matki dusz!
Skłonią się ludy, schylą wieki...
W zwycięskich blaskach wiecznych zórz!

Hufcom rycerzy swych hetmani
Z niebiosów tronu świata Pani.


Wszystkie, być może, cnoty zginęły wśród nas, pozostała jednak cześć dla Maryi i na niej, jak na fundamencie resztę cnót odbudujemy już w wolnej Ojczyźnie naszej.

HENRYK SIENKIEWICZ