Okładka
Drukuj
Rycerz Niepokalanej 12/1946, grafika do życzeń na Boże Narodzenie, s. 313

Od wydawnictwa

8 grudnia w święto Niepokalanego Poczęcia Najśw. M[aryi] P[anny] o godz. 10.30 odprawiona zostanie przed ołtarzem Niepokalanej w Niepokalanowie uroczysta Msza św. w intencji Dobrodziejów. Czytelników "Rycerza i wszystkich Członków Milicji Niepokalanej. W dniu tym przypada odpust w Niepokalanowie i wszyscy członkowie M.I. mogą zyskać odpust zupełny. Warunki: spowiedź, Komunia św. i modlitwa w intencji Ojca Św[iętego]

Prosimy uprzejmie tych Czytelników, którzy dłuższy czas nie dają znać o sobie, by powiadomili Administrację, że "Rycerza" otrzymują i z niego korzystają. W razie niemożności osobistego zwrócenia się do nas, można to uskutecznić przez inną osobę, która utrzymuje z nami kontakt. Bo szkoda gdybyśmy mieli wysyłać pismo bezużytecznie albo wstrzymać "Rycerza" jeśli jest on chętnie czytany.

Warunki prenumeraty za "Rycerza Niepokalanej" na rok 1947 są te same co i dawniej tzn. dobrowolna ofiara, ile kto chce i dać może, na pokrycie kosztów i szerzenie czci Niepokalanej. Ustalenie jednak normy na cały rok z góry - jak to zastosowaliśmy w tym roku - przyczyniło wiele kłopotów wydawnictwu z powodu niestałości cen. Wyznaczamy więc normę tylko na pierwszy kwartał 1947 r. w wysokości 20 zł w prenumeracie, i 7 zł numer pojedynczy. Tym, których nie stać nawet na drobny datek, nadal będziemy wysyłać "Rycerza" darmo.

Do obecnego numeru załączamy czeki - ponieważ Czytelnicy w tym czasie zwykli przysyłać ofiary tytułem prenumeraty i na rozwój M.I.

Opóźnianie tak "Rycerza" jak i Kalendarza są wynikiem braku grosza na zakup papieru. W obecnym okresie przed noworocznym borykamy się z wielkimi trudnościami. Jednak nie tracimy ducha. Mamy niezłomną nadzieję, że długi jakie w ciągu drugiego półrocza wzrosły, zwłaszcza papier i maszynę zecerską, którą nabyliśmy, zostaną przy Waszej, Drodzy Czytelnicy, pomocy pokryte.

Wszystkim, którzy tak gorliwie z nami współpracują czy przez modlitwę, czy przez serdeczną radę i pomoc pieniężną składamy na tym miejscu gorące podziękowanie, życząc Im opieki Niepokalanej.

Cześć Niepokalanej!

WARUNKI należenia do Milicji Niepokalanej:

  1. ODDAĆ SIĘ CAŁKOWICIE NIEPOKALANEJ
  2. NOSIĆ CUDOWNY MEDALIK
  3. MODLIĆ SIĘ ZA GRZESZNIKÓW

Do Milicji Niepokalanej mogą należeć wszyscy chrześcijanie-katolicy bez względu na wiek - a więc tak osoby dorosłe, młodzież jak i dzieci. Chodzi tylko o to, by coraz więcej szeregi Rycerstwa Niepokalanej się powiększały i aby przez nie cześć, miłość i ufność ku Maryi Niepokalanej jak najbardziej się szerzyła.


Najdostojniejszemu Episkopatowi Polski, Przewielebnemu Duchowieństwu, wszystkim P.T. Członkom M.I. i Czytelnikom "Rycerza Niepokalanej" oraz Rodakom w kraju i rozsianym po wszystkich częściach, świata, z okazji świąt Bożego Narodzenia, najserdeczniejsze życzenia prawdziwego pokoju od Bożej Dzieciny przez ręce Niepokalanej

przesyła

Wydawnictwo "Rycerza Niepokalanej"