O dogmat Wniebowzięcia
Drukuj

6 tys. harcerzy zgotowało Ojcu Św[iętemu] gorącą owację w Castel Gandolfo. Papież wyraził nadzieję, że na zjazdach międzynarodowych skauci śmiało okazywać będą swą wiarę katolicką i starać się zdobyć wszystkich dla Chrystusa.


Rycerz Niepokalanej 12/1946, grafiki do artykułu: , s. 334

Opis zdjęć powyżej: Ojciec Św[ięty] udziela harcerzom błogosławieństwa


Ojciec Św[ięty] wysłał w tym roku do Biskupów całego świata list z zapytaniem, czy nadszedł już czas ogłosić dogmat Wniebowzięcia N.M.P. Odpowiedź twierdząca sprawi, że 1900-lecie śmierci Matki Bożej zostanie uwieńczone definicją dogmatyczną. Papież pisze:

Wierni chrześcijanie, wzywając i doświadczając stale pomocy Maryi Dziewicy, pragną Ją czcić coraz bardziej i swą szczerą ku Niej miłość objawiać w nowych dowodach nabożeństwa. Od dłuższego czasu mnożą się kierowane do Stolicy Apostolskiej prośby (zebrane od lat 1849 do 1940 w dwa świeżo wydane tomy z komentarzem) od kardynałów, arcybiskupów, biskupów, kapłanów, zakonów, stowarzyszeń, uniwersytetów i niezliczonych wiernych, by uroczyście ogłosić, że Najśw. Maryja Panna została wzięta z ciałem do nieba. Podobne gorące życzenie przedstawiło 200 Ojców soboru Watykańskiego.

Pomni na swój ważny obowiązek czuwania nad wiarą, od początku naszego pontyfikatu rozpatrujemy z wielką uwagą, czy jest słuszne i stosowne zadośćuczynić tym prośbom z powołaniem się na nasz autorytet. W tym celu zanosimy nieustanne do Boga modły, by nas natchnął i dał poznać zamiary Swojej zawsze chwalebnej dobroci.

Aby ta pomoc ze światłości niebieskiej nie była nam odmówiona, łączcie, czcigodni Bracia swoje modlitwy z naszymi. Idąc zaś śladem naszych Poprzedników, zwłaszcza Piusa IX, który w ten sposób ogłaszał dogmat Niepokalanego Poczęcia, zwracamy się do was po ojcowsku, abyście nas powiadomili, z jaką pobożnością i wiarą tak kler jak i lud wam powierzony odnosi się do sprawy Wniebowzięcia N.M.P. A nade wszystko, czy wy, czcigodni Bracia, w swojej roztropności i wiedzy, sądzicie, że cielesne wzięcie do Niebios Panny Maryi możemy dogmatycznie określić i czy tego usilnie razem ze swoim klerem i ludem chcecie.

Spodziewając się waszych odpowiedzi (które im prędzej nadejdą, tym bardziej będziemy wdzięczni), prosimy dla was i dla waszych diecezjan o obfitość darów Bożych i o łaskę Dziewicy Wspomożycielki, a równocześnie z całego serca udzielamy błogosławieństwa apostolskiego.

Pius XII Papież
Rzym, 1.5.1946 r.