Tylko jeden
Drukuj

Za "Tygodnikiem Powszechnym" podajemy:

"Prasa zblokowana przyniosła w dn. 5. października wiadomość P.A.P, z Norymbergii, że Papież interweniował w Międzysojuszniczej Komisji Kontrolnej o łaskę dla Hansa Franka. I nie tylko wiadomość... Niektóre dzienniki ("Głos Ludu", "Robotnik" i in.) pomieściły w tej sprawie wstępne artykuły z atakami na Papieża. Wiadomość okazała się jednak fałszywa. Nie było interwencji Watykanu na rzecz Franka, lub któregokolwiek ze skazanych w Norymberdze. Takie oświadczenie złożyła Międzysojusznicza Komisja Kontrolna w Berlinie. Czytelnik zapyta, czy pisma, które podały pierwszą fałszywą wiadomość P.A.P., umieściły sprostowanie? Odpowiadamy: dotąd zrobił to tylko "Dziennik Zachodni" (Katowice), który w numerze z 8. 10. lojalnie zawiadomił swych czytelników o swej pomyłce, piętnując równocześnie "nieodpowiedzialność i niesumienność" autora pierwszej fałszywej wiadomości.

I.P.