Powaga Kościoła wzrosła
Drukuj

W wywiadzie, udzielonym przez kard. A. Hlonda dr. Ernestowi Zaugg, Eminencja powiedział, że "uczucia religijne wzmocniły się bardzo w Polsce, a lojalność względem Kościoła nigdy jeszcze nie była tak silna".

"Prestiż Kościoła wzrósł niezmiernie na skutek przede wszystkim roboty Hitlera. Naziści zabili 4 biskupów i ponad 2 tysiące księży polskich, zaś niezliczona liczba kapłanów przeszła więzienie i prześladowanie. To zrobiło na ludziach wielkie wrażenie.

Dziś Polacy okazują ochotę do pracy dla Kościoła i są gorliwsi w spełnianiu obowiązków religijnych. W tych niespokojnych czasach patrzą na kapłanów jako na swych przewodników i bardziej chcą być pod ich opieką jak przedtem".

(Tablet)

Orędzie Episkopatu Polskiego w sprawie wyborów do Sejmu odczytano z ambon w niedzielę dn. 20.10. br.