Rycerz Niepokalanej - Czerwiec 1936
RN 6/1936
162 "O katolickie zasady moralne"
Rycerz Niepokalanej

Z różnych stron rozlegają się głosy, że źle u nas się dzieje. Po prostu dziczejemy. Wracamy do ponurego poganizmu, wyzbywając się gorączkowo tych dóbr, jakie nam przyniósł Kościół katolicki, jego nauka i kultura. Cofamy się gwałtownie, zastraszająco.

165 Najmilsza sprawa

Miłość to również najkonieczniejsza sprawa życia. Wsłuchaj się w tętno serca, a nic innego nie wyczujesz okrom jednego głosu: więcej, więcej, więcej miłości; miłości bez końca, bez ograniczeń!

167 W znaku pokoju i miłości
Marjan Sas - Obertyński

Coraz ciemniejsze chmury zaciągają się nad naszą ziemią, coraz duszniej i ciaśniej oddychają płuca miljonów ludzi. Niepokojące wieści przechodzą z ust- do ust, coraz częściej słychać złowrogie brzmienie słowa: wojna.

169 Wielka łaska
S. W.

Nie wszyscy może katolicy wiedzą o t. zw. "Wielkiej Obietnicy" Serca P. Jezusa. A przecież szkoda byłoby nie skorzystać z takiego przywileju, udzielonego przez Chrystusa ludzkości przez pośrednictwo św. Małgorzaty Marji Alacoque.

171 Boskie Oblicze P. Jezusa

Mamy wiele pamiątek po naszym drogim Odkupicielu. Do tych świętych klejnotów chrześcijaństwa dołączyć można jeszcze jeden, odkryty przez wybitnego uczonego i archeologa francuskiego Mr. Boyera d’Agen. Wprawdzie odkrycia tego dokonał d’Agen dość dawno, bo w r. 1897.

172 List Episkopatu Meksyku

W dniu 13-go lutego b. r. Episkopat katolicki Meksyku wysłał list zbiorowy do Biskupów Anglji, Hiszpanji, Stanów Zjednoczonych i innych krajów, w którym katolików wszystkich błaga o modły za braci w Meksyku.

173 Ważny wybór
C. Maryańczyk

Nad całym światem rozszalała burza. Różne klęski niby pioruny, dotkliwie uderzają w jednostki, społeczeństwa, narody i państwa. Te ostatnie, mimo zapewnień ugodowych, zbroją się, ostrzą miecze na swych sąsiadów.

176 Do walki z niewiarą!

"Sytuacja, w jakiej znalazł się świat, zmusza nas niejako do zajęcia wspólnej obronnej pozycji, bowiem, tak jak ja to widzę, nie różnica naszych przekonań religijnych stanowi o walce, lecz ścieranie się wiary z niewiarą.

177 W ramionach Matki
Wanda Łakowiczówna

Wiersz.

180 Z listów do "Rycerza Niepokalanej"
Włodzimierz Barszczewski

Wśród trosk i kłopotów życiowych, jakie ustawicznie człowieka prześladują, daje się niejednokrotnie zauważyć łaskę Matki Niepokalanej, która to łaska, niby cudowne źródło, wytryska nieraz niespodziewanie w szarem życiu człowieka.