Iskierki
Drukuj

SPRAWY POLSKIE

Na posiedzeniu Rady Ministrów, w dniu 8 kwietnia b. r. został uchwalony projekt dekretu prezydenta Rzplitej o "Funduszu Obrony Narodowej", mający na celu uzyskanie poważniejszych źródeł na wzmocnienie siły zbrojnej państwa.

W kwietniu b. r. spuszczono na wodę w Trieście (Włochy) drugi okręt polski, motorowiec "Batory". Będzie on kursował na linji Gdynia - Ameryka Płd.

P. A. Frydrychs, warszawianin, opatentował nowy typ roweru t. zw. "rower polski" nadający się specjalnie do celów gospodarczych, transportowych. Rama zbudowana z dykty, łańcuchy przystosowano do wolniejszego lub prędszego biegu.

W pierwszej połowie kwietnia r. b. bawił w Warszawie z urzędową wizytą łotewski minister spraw zagr., Munters, co świadczy o przyjaznych stosunkach między Łotwą a Polską.

Pod koniec zaś tego miesiąca złożył wizytę urzędową van Zeeland, premjer belgijski, gorliwy katolik. O stosunkach między obu krajami oświadczył: "Ze swej strony, tenże zważając na wszystkie trudności, jestem dobrej myśli, zgodnie z przysłowiem: "Pomagajmy sami sobie, a Bóg dopomoże".

Dnia 26 kwietnia b. r. otwarto w Poznaniu 15-te międzynarodowe Targi Poznańskie. Z obcych państw wzięły udział: Niemcy, Belgja, Francja, Szwecja, Czechosłowacja, Węgry, Jugosławja, Rumun ja, Stany Zjedn., Brazylja, Argentyna, Urugwaj i wolne miasto Gdańsk.

W skutek agitacji komunistów we Lwowie miały miejsce krwawe zajścia, spowodowane przez bezrobotnych. Policja zmuszona była użyć broni. Zginęło 13 osób., 130 odniosło rany. Są to skutki działalności komunistów w Polsce.

"Ubogiemu" żydowi z Wawra k. Warszawy, niejakiemu Jehulowi Rochmanowi, szczury zjadły 4 tysiące zł, które trzymał w swej izbie na belce.

We wsi Piotrowinie, w pow. puławskim, rośnie lipa, pamiętająca cud wskrzeszenia Piotrowina przez św. Stanisława b-pa. Lipę tę miał św. Stanisław wyrwać i zasadzić korzeniami do góry, co przypominają jej gałęzie, mające kształt rozłożystych korzeni drzewa. Jest to zatem najstarsze drzewo w Polsce.

Liczba mieszkańców Polski na dzień 1 stycznia b. r. wynosiła 33 milj. 823 tys. ludzi, czyli o 405 tys. więcej, niż w dn. 1.1. ub. r.

Łódź ma najwyższego policjanta na całym świecie. Jest nim p. Kazimierz Opałka z IX komisarjatu P.P., liczący 2 m 8 cm wzrostu.

Powstał projekt, aby zatrzymywanych w teatrach lub kinach kieszonkowych złodziei wywiadowcy pokazywali widzom. Taki system istnieje już w St. Zjedn. Am. Płn. i daje doskonałe wyniki.

ZE ŚWIATA

W pierwszych dniach kwietnia b. r. obradował w Pradze czeskiej zjazd wolnomyślicieli. W wyniku obrad uchwalono opanować szkołę przez wpływy wolnomyślicielskie i zjednoczyć masonerję z komunistami w walce przeciw Kościołowi. Piekło nie śpi i nie próżnuje, lecz ciągle walczy. A słudzy Chrystusa?

Ofiarą zajść przedwyborczych w Oviedo w Hiszpanii padł m. in. b. minister gabinetu, Alfred Martinez, demokrata. Martinez zakończył życie śmiercią prawdziwie chrześcijańską.

Włosi wprowadzają obowiązkową służbę w wojskach lotniczych dla tych poborowych, których odnośne władze uznają za odpowiednich do tego rodzaju służby.

Zakonnicy klasztoru św. Honorjusza pod Cannes uratowali życie 44 marynarzom. Burza rozbiła statek, a załoga zginęłaby w falach morza, gdyby nie doraźna pomoc zakonników.

W Palestynie wybuchły rozruchy między Arabami a żydami (kwiecień b.r.). 15 żydów zostało zabitych, 50 rannych. Arabów 5 zabitych, 80 rannych.

W Ameryce Płd. nad źródłem rzeki Rio Palma Real, w olbrzymich lasach, misjonarze dominikańscy odnaleźli plemię Indjan, którzy nigdy nie widzieli jeszcze białych i żadnego nie utrzymywali kontaktu z innemi plemionami. Bojaźliwi, ale szczerzy i rozmowni, byli zdziwieni, że zobaczyli ludzi ubranych.

Centralna rada bezbożników w Sowietach nakazała rozpowszechnić zagranicą w r. 1936 11 milionów książek i broszur przeciwreligijnej treści, pisanych w najgłówniejszych językach europejskich i azjatyckich.

Za przykładem Niemiec Turcja zajęła w Kwietniu b. r. fortyfikacje nad cieśniną Dardanelską, słynną z czasów wojny światowej.

W Hiszpanji w ciągu miesiąca wyborów zostało zabitych 74 osób, rannych 345, całkowicie spalono i zniszczono 116 kościołów, 11 klasztorów, 29 lokali organizacyj prawicowych, 21 sal zebrań, teatrów i t. d. Oto w jaki sposób komuniści wyobrażają sobie kulturę i dobro społeczeństwa!

Akcja Katolicka w Shaoking (Chiny) otworzyła fabrykę zapałek, celem zapewnienia pracy najbiedniejszym rodzinom chrześcijańskim. Przykład godny naśladowania.

azbestowe tarcze dla strażaków

Angielskie straże pożarne zaopatrują swych strażaków w azbestowe tarcze ochronne (fot. obok). Umożliwiają one bliskie podejście do ognia. Małe okienka w tarczy umożliwiają obserwowanie pożaru.

Włochy na wojnę z Abisynją wydały już 7 miljardów lirów.

W Stanach Zjedn. Am. Półn. wychodzi ogółem 310 dzienników i czasopism katolickich, przyczem każda ze 105 diecezyj amerykańskich posiada conajmniej jedno własne pismo.

W jednym ze szpitali sztokholmskich urodziło się dziecko ze zrośniętemi zupełnie wargami, z powodu czego nie mogło przyjmować żadnych pokarmów. Dokonana zaraz operacja świetnie się udała i doktorzy spodziewają się, że da się je zachować przy życiu.

koroniaki

Na Nowej Gwinei można spotkać b. ładne gołębie (fot. niżej) zwane "goura coronata" (koroniaki).

Niedawno odbył się w Nowym Jorku ślub cywilny p. Virginji Gould-Portes, b. Miss Ameryka. Obecnie zawarła ślub po raz ósmy! (liczy zaledwie 28 lat). Oto do czego doprowadzają rozwody.

W eksporcie piwa od roku 1933 zaczęła z Niemcami konkurować Japonja, przez co cena piwa w ostatnich dwóch latach spadła o 80%. W tym stanie rzeczy piwo japońskie jest tańsze od pustych niemieckich butelek.

W końcu marca r. b. w teatrze chińskim miasta Tu-Li-U, wybuchł w czasie przedstawienia katastrofalny pożar, w którym zginęło 200 osób.