Kronika
Drukuj

U NAS

Do walki z komunizmem. Po wypadkach we Lwowie XX. Arcybiskupi lwowscy wydali list pasterski, w którym nawołują do walki z komunizmem. Oświadczają, że komunizm wtargnął w życie polskie dzięki niszczeniu placówek społecznych i zaniedbań, jakich społeczeństwo chrześcijańskie dopuściło się wobec klas pracujących. Należy skupić wszystkie siły do walki z falangą wroga, gdyż "inaczej wydamy w ręce komunizmu nie tylko polskiego robotnika, ale i Polskę". W sprawie uwięzionych XX. Arcybiskupi interweniowali u odpowiednich władz.

Ruch katolicki w diecezji śląskiej. W okresie 6-cioletniego zarządu diecezją przez J. E. ks. bpa Adamskiego przybyło kościołów na Śląsku 39, rozpoczęto budowę 8 świątyń, w szeregach Akcji Katol. skupia się 46.000 osób w 660 oddziałach, w bractwach kościelnych 400.000 wiernych. Na jednego kapłana wypada 4.000 dusz (na Śląsku czeskim 2.200 dusz).

Akademicy przeciw komunizmowi. W związku z rozruchami w Krakowie i we Lwowie młodzież akademicka powzięła szereg uchwał przeciw-komunistycznych. Między innemi pisze: "Komunizm jest śmiertelnym wrogiem katolickiej i rzymskiej kultury, która jest kulturą polskiego Narodu... Prowadzi Polskę do utraty niepodległości." Dlatego "polska młodzież akademicka będzie walczyła przeciw koalicji żydowsko-komunistycznej".

Uroczystości w Gnieźnie. Dnia 25 kwietnia b. r. odbył się w Gnieźnie uroczysty odpust ku czci św. Wojciecha. Na uroczystość przybyło ok. GO.000 pątników z całej Polski. Zjazd zaszczyci! swą obecnością J. Em. Ks. Prymas Hlond. W ramach obchodów ku czci św. Wojciecha, Patrona Akcji Katol. w Polsce, urządzono także przeniesienie relikwij bł. Bogumiła, arcybpa gnieźnieńskiego, z kościoła farnego do katedry. W uroczystościach wzięli udział przedstawiciele władz państwowych.

Z WATYKANU

Zadanie Akcji Katolickiej. Papież w liście do kardynała Verdiera podkreślił doniosłe znaczenie Akcji Katol. "Będzie ona - pisze Pius XI - najlepszym murem obronnym przeciwko atakom ciemnych sił... Nie można się nigdy dość wystrzegać, zwłaszcza obecnie, ataków bolszewickich, które nie mają innego celu, jak tylko podkopywanie się pod fundamenta porządku chrześcijańskiego... Ale czujność kierowników i wierność świętych legjonów Akcji Katol. potrafią wobec niebezpieczeństwa tworzyć jeszcze bardziej zwarty, jednolity front, jeszcze bardziej niezwyciężony niż kiedykolwiek..."

Wielka pielgrzymka wielkanocna na audjencji u Ojca św. W Wielką Sobotę Ojciec św. udzielił audjencji wielkiej pielgrzymce międzynarodowej, złożonej z 4.000 osób, wśród których było 1.500 pielgrzymów niemieckich, 600 Węgrów, 550 Francuzów, 150 Austrjaków, 25 Holendrów, pozatem byli jeszcze studenci czechosłowaccy. Zwracając się do zebranych w języku niemieckim i francuskim, Ojciec św. Podkreślił swoją radość z powodu tak pięknej różnorodności narodowej uczestników pielgrzymki, poczem udzielił zebranym błogosławieństwa.

Ojciec św. o prasie. Podczas audjencji, udzielonej członkom paryskiej "Bonne Presse" (Dobra Prasa), Papież wypowiedział szereg uwag o doniosłości prasy. "Jest ona przepotężnym środkiem szerzenia myśli". Ojciec św. wyraził życzenie, by w każdym kraju powstały wspaniałe wydawnictwa "Dobrej Prasy".

gmach na Watykanie gzdie odbyła się wystawa Prasy Katolickiej
Obecnie w Watykanie trwa Wszechświatowa Wystawa Prasy Katolickiej; Zakończy się 31 października b.r. Powstała z inicjatywy wydawcy dziennika "Osservatore Romano". Udział w niej biorą wszystkie kraje, z wyjątkiem Niemiec i Rosji. Na wystawie, na osobnem stoisku znajdują się i nasze wydawnictwa: "Rycerz" i "Rycerzyk Niepokalanej" oraz "Mały Dziennik". Fot. obok przedstawia gmach, w którym odbywa się wystawa.

O moralności w filmie. Dnia 21 kwietnia b. r. Papież Pius XI przyjął na audjencji delegację międzynarodowego kongresu prasy kinematograficznej. W przemówieniu Ojciec św. przeciwstawił się nieumiejętnej wytwórczości filmowej.

Tysiące bowiem ludzi często ogląda filmy, w których w sposób pociągający przedstawione są rzeczy, stanowiące obrazę uczuć ludzkich.

Dar na ofiary cyklonu. Papież Pius XI przesłał 4.000 funtów, jako pomoc dla dotkniętych klęską cyklonu w Nicaragua (Ameryka),

ZE ŚWIATA

Miasto posągów Matki Bożej. Niewielkie dziś stosunkowo miasto Avignon (wym. Awinją) uchodzić może za jedyne w swoim rodzaju miasto francuskie, gdzie kult dla N. Marji Panny rozwinął się ze szczególną siłą. W kościołach i na ulicach Avignonu znajduje się obecnie 158 posągów M. Boskiej.

Wiele spośród tych posągów ma sławę wizerunków cudownych.

Pismo św. po cygańsku. W najbliższych dniach w Pradze ma ukazać się z druku pierwszy zeszyt tłumaczenia Pisma św. (Nowego Testamentu) na język cygański. Pracy tej dokonał filolog S. E. Mann, lektor języka angielskiego na uniwersytecie Masaryka w Brnie, jeden z nielicznych znawców Cyganów i ich języka.

Nowa stygmatyczka. W południowych Włoszech w Kalabrji, w miejscowości Cosenza żyje świątobliwa zakonnica, S. Helena Ajella. Mieszkańcy okoliczni nazywają ją "świętą siostrą". W Wielki Piątek b. r. S. Helena otrzymała krwawe stygmaty na skroniach, boku i stopach.

O beatyfikacje ks. Kolpinga. Ks. A. Kolping, "ojciec czeladników" - jak go nazywają w Niemczech, w krótkim czasie prawdopodobnie będzie wyniesiony na ołtarze. Prośbę o jego beatyfikację podpisało ok. 175.000 wiernych. Specjalny trybunał zajmuje się tą sprawą już od r. 1934, badając życie i dzieła ks. Kolpinga.

świątynia w Mandżurii

Pielgrzymki do Lurd. We wrześniu ma się odbyć w Lurd olbrzymi zjazd uczestników wielkiej wojny. Weźmie w nim udział przypuszczalnie ok. 150.000 pielgrzymów z 40 różnych państw. Takiej pielgrzymki nie było jeszcze w Grocie Masabielskiej.

Świątynia na Dalekim Wschodzie. W mieście Wegunda (Mandżurja) wybudowano nowy kościół według projektu artystów chińskich (fot. obok). Na jego frontonie wymalowano obraz św. Teresy, św. Piotra i św. Pawła.

Niezwykle nawrócenia. W Anglji w kwietniu b. r. cały klasztor anglikański Góry Oliwnej, położony niedaleko miasta Farnharm, porzucił wyznanie protestanckie, przyjmując katolicyzm. Wszyscy zakonnicy mają zamiar wstąpić do Zakonu św. Benedykta. P. Wang Yen-fu, dyrektorka domu poprawczego dla kobiet w Szanghaju (Chiny), przyjęła katolicyzm wraz z dziećmi i matką. Na wyspach Fidżi, młody naczelnik porzucił protestantyzm i wstąpił w szeregi Kościoła katolick.

Tęsknota za religią. W tegoroczne święto Wielkiejnocy ludność rosyjska w większym stopniu niż roku ub. gromadziła się w cerkwiach, celem obchodu święta zmartwychwstania. Oprócz starszych widać było młodzież, a nawet osoby umundurowane. Fakt ten świadczy o bezowocnych wysiłkach komunistów, chcących odebrać Wiarę ludności.