Okładka
Drukuj
Serce Jezusa

Od Wydawnictwa

U nas jak zwykle na wiosnę panuje wielki ruch. W dalszym ciągu zwozimy materjał budowlany na kościół i klasztor. Budynek pod nową maszynę drukarską dla "Małego Dziennika" (obecna nie może nadążyć drukować) dźwiga się pośpiesznie.

Do obecnego numeru "Rycerza" załączamy blankiety nadawcze P. K. O. Tych, co dotychczas nie złożyli żadnej ofiary na prenumeratę, a mogą zdobyć się na te 1.50 zł., bardzo prosimy, by uczynili to zaraz. Tylko naprawdę biedni mogą otrzymywać "Rycerza" bezpłatnie, a ci, co mogą złożyć jakąś ofiarę, winni to uczynić, jeśli rozumieją, że jednym z ważnych obowiązków dzisiejszego katolika jest popieranie prasy katolickiej. Niestety, tak wielu nie chce tego zrozumieć, wyzyskując żyjące z ofiar wydawnictwo, które boryka się wciąż z dużemi trudnościami materjalnemi.

Wszystkim, wspierającym nas w naszej pracy dla chwały Bożej, serdecznie dziękujemy. Za nadesłane na ten cel ofiary Niepokalana Sama obmyśli hojniejsza nagrodę, niż my moglibyśmy to uczynić. Modlimy się za Nich codziennie.

Młodzieńcze

Czy nie słyszałeś nigdy w swej duszy cichego głosu Chrystusa, wzywającego cię, byś porzucił świat i poszedł za Nim w szeregach Jego kapłanów? By pod opieką Niepokalanej jako syn duchowny św. Franciszka z Asyżu, walczyć o dusze nieśmiertelne i współpracować nad zbawieniem świata?

Pomyśl nad tem... A jeśli wzywa Cię Bóg do tej najszczytniejszej służby, nie wahaj się, lecz z odwagą męską uczyń stosowny krok. Służyć Chrystusowi - to królować! Nie masz świętszej i piękniejszej pracy nad pracę nad szerzeniem Królestwa Jezusowego przez Marję.

Jeśli otrzymałeś tę wielką łaskę powołania, skieruj podanie o przyjęcie do Zakonu Serafickiego pod adresem: URZĄD PROWINCJALSKI OO. FRANCISZKANÓW, KRAKÓW, PL. WW. ŚWIĘTYCH 5.

Do prośby należy załączyć: 1) metrykę Chrztu św., 2) świadectwo moralności od swego Ks. Proboszcza lub Prefekta w zamkniętej kopercie, 3) ostatnie świadectwo szkolne, 4) świadectwo lekarskie, 5) krótkie, własnoręcznie napisane curriculum vitae, 6) fotografię, 7) znaczek pocztowy - odpowiedź, względnie na odesłanie papierów listem poleconym.
Podania należy wnosić od 15-go czerwca do 20 lipca.

ODPOWIEDZI REDAKCJI I ADMINISTRACJI

Redakcja bardzo prosi, by w sprawach sumienia nie zwracać się do niej o odpowiedź, gdyż w wielu wypadkach niemożliwą jest rzeczą udzielić jej na podstawie listu i to w paru słowach. Najlepiej prosić o wyjaśnienie światłego kapłana przy spowiedzi.

Stały Czyt. "Rycerza N.": Ponieważ człowiek ten już przedtem zawarł małżeństwo, tem samem małżeństwo z córką było nieważne. Wobec tego chodzi tylko o przeprowadzenie dowodu nieważności małżeństwa, aby córka mogła wyjść za mąż za kogo innego. Aby wróciła na łono Kościoła musi być z powrotem przyjęta przez ks. proboszcza. Czyteln. "Rycerza" (p. Urszulin, gm. Wola Wereszcz.), prosimy o podanie swego nazwiska celem wysłania wody z Lurd. Alberi Sandecki, Siorojinek (Rumunia): Owszem, P. Ks. Bibrzycki wpłacił nam obydwie kwoty, za które ślemy przez Niepokalaną serdeczne "Bóg zapłać". Czyt. "Rycerza", Skierniewice: SS. Franciszkanki Misjonarki Marji, Łabunie, p. Zamość, Marja Masło, Riga (Łotwa): Hurt "Rycerza i "Rycerzyka Niepokalanej" zwrócono. Wysyłamy tylko pojedyncze egzemplarze naszych czasopism. "Zrozp. K.", Rawa Ruska: Ten niepokój, to łaska Boża. Dlatego trzeba ufać i nie wątpić, bo P. Jezus żałującemu zawsze przebacza, choćby i najcięższe grzechy. Trzeba zatem odprawić spowiedź generalną, t.j. wyznać grzechy ciężkie od ostatniej ważnej spowiedzi. Poprosić spowiednika o pomoc, a pójdzie łatwo. Tylko nie bać się, ale ufać. Przygotowanie zacząć modlitwą do Niepokalanej. S.A., Brzesko: SS. Wizytki, Kraków, Krowoderska 16; Franciszkanki Rodziny Marji, Lwów, Kurkowa 45. Stała Czyteln. K. Spowiedź generalna niepotrzebna. Zresztą niech o tem rozstrzyga spowiednik. 2) Myśli złe niedobrowolne nie są grzechem, tylko pokusą. 3) Dusza 8-letniego dziecka znajduje się - zależnie od tego czy zeszła w łasce poświęcającej lub nie - w niebie lub czyśćcu albo w piekle. 4) Nazywanie kogoś głupim może być grzechem przeciw miłości bliźniego. "Stracony": Źle Pan robi, bluźniąc przeciw Bogu. Tu raczej trzeba modlić się gorąco i wytrwale. Przytem, nie mając własnych dzieci, można wziąć na wychowanie sierotkę, a będzie stąd pożytek i zadowolenie i pewna nagroda od Boga - a może i błogosławieństwo w otrzymaniu potomstwa. Ufności tylko i wiary więcej trzeba! "L. 20. Wspólna modlitwa": Żałować, że nie popełniło się grzechu, jest grzechem. Czemu rozpaczać? Przecież Marja jest Waszą Matką, kocha Was. Trzeba Jej ufać. Ona na pewno dopomoże. Wytrwania - modlimy się również. Czyt. z Odolanowa: Rodzice nie mogą zabraniać synowi pójścia za głosem serca. Mogą radzić. Nie majątek, lecz wartość moralna dziewczyny ma decydować o wyborze. Bo majątek szczęścia nie da, jeśli żona będzie zła. Pomodlić się do Niepokalanej i zrobić co wskaże sumienie. Można zapytać o radę księdza proboszcza. "Czyt. z Moszny": 1) Niema potrzeby dodatkowo objaśniać. 2) Wystarczy określić, z kim to było, i że po pijanemu - inne okoliczności nie są ważne. 3) Zmysł węchu nie łamie postu eucharystycznego. 4) Z grzechów wątpliwych niema obowiązku się spowiadać. Dla spokoju sumienia można je też przedstawić spowiednikowi. Gdy się nie wie, że coś jest grzechem, nie popełnia się grzechu, stąd i spowiadać się nie trzeba, nawet później. Te i dalsze pytania dowodzą choroby duszy - skrupułów. Tu może poradzić tylko doświadczony spowiednik - a na odpowiedzi w "Rycerzu" brak miejsca. Marja W., Śl. Czeski: 1) Może ks. wikary członkinie Sod. Marj. wziąć do pracy w Kat. Stow. Młodz. Znieść Sodalicji nie może bez powodów i zgody księdza proboszcza. 2) W tych "proroctwach" jest nieraz dużo przesady. Bo o tem nie mówi nam nic Objawienie. A w prywatne objawienia nie ma obowiązku wierzyć, choć można. S.K. Sanok: Zapytać spowiednika. Sod. J.W. z gimn. żeńsk. w Grudziądzu. Zasadniczo - nie mogą, lecz aby wiedzieć, co się tam robi. Zresztą ks. Moder. o tem pewnie wie. Wł. P., Rumunia: Nie wolno palić domu, aby otrzymać asekurację. Jest to grzech ciężki i kto by tak postąpił, nie ma prawa do asekuracji. Za to powinien iść do więzienia. "R.T.S." 1) Nie traci się. 2) Tak, jak wszystkie zakonnice. 3) Na pewno są święte zakonnice misjonarki, choć może nie kanonizowane. "Strosk. dusza z Niedobrzyc": Wskutek nieświadomości grzechu nie było. Dla uspokojenia można wyznać na najbliższej spowiedzi... "Zrozpaczona": Iść jak najrychlej do spowiedzi, poprosić kapłana o pomoc, a P. Bóg wszystko przebaczy. Ufać miłosierdziu Jezusa i Marji. Ale spowiedzi nie odkładać pod żadnym pozorem! "Strosk. dusza", Goraj: Jeśli spowiednik nie dosłyszał grzechu ciężkiego, należy go powtórzyć przy najbliższej spowiedzi, wyjaśniając wszystko szczerze. "Czyt. z Nowego": Nie było grzechu w żadnym wypadku. "Zet. Ge." z Częstochowy: Proszę iść zaraz do spowiedzi, a o te rzeczy się nie martwić, bo to drobnostki. Zresztą wszystko było dobrze. H. W.: Myśli te nie są dobrowolne, niema w nich upodobania, więc i grzechu niema. "Skrupuły": 1) 4-letnie dziecko nie ma jeszcze pojęcia, co jest grzech ciężki, więc nie może go popełnić. 2) Tu też grzechu nie było. 3) Nie trzeba przypominać sobie dawnych upadków, ale wrzucić wszystko w ocean miłosierdzia Bożego. Gdy się chce dobrze wyspowiadać, to jeśli się coś i zapomni, spowiedź jest dobra i P. Bóg wszystko odpuszcza. "Zmartwiony": Jeśli świadomie nie dodaje się liczby przy grzechach ciężkich albo ważnej okoliczności, spowiedź jest nieważna. Trzeba wtedy odprawić spowiedź generalną. "Tomasz": Chłopiec obrządku rzym.-katol. może wstąpić do klasztoru gr.-katol. Są jednak pewne trudności. "Stroskana dusza", Tczew: Naturalnie, że to są grzechy ciężkie. Za tę osobę trzeba się modlić. Częste przystępowanie do Sakramentów św. i modlitwa do Matki Najśw. dopomoże jej do zwalczenia tego nałogu. A. Ch., Warszawa: Można udać się do roztropnego i doświadczonego spowiednika i całą sprawę mu wyjaśnić, a potem zastosować się do rad jego.


Naczelny Instytut Akcji Katolickiej w Polsce (Poznań, Al. Marcinkowskiego 22) przystąpił do wydawania nowego pisma p. n. "KULTURA" Jest to tygodnik literacki, artystyczny i społeczny, przeznaczony dla polskiej inteligencji, która od dawna wyczekiwała takiego pisma. Toteż należy się spodziewać, że ogół polskiej inteligencji powita z entuzjazmem ten poważny krok N. Instytutu A. K., poprze go moralnie, rugując czasopisma, które omawiają te same zagadnienia, jednak w duchu nie zawsze szczerze katolickim lub nawet wrogim myśli katolickiej. Inteligencja winna swój światopogląd budować na zasadach Chrystusowych i najnowsze zagadnienie artystyczne, społeczne i literackie badać w świetle nauki Kościoła. A dużo tu jest do zrobienia. Prenumerata mies. wraz z przesyłka 1.50 zł., roczna 16 zł.