Rycerz Niepokalanej - Styczeń 1948
RN 1/1948
Misje wśród ochrzczonych
J. D.

Działalność wywrotowa sekt, masonerii i bezbożnictwa podważyła u wielu zasady wiary świętej. Niektóre okolice o starej tradycji chrześcijańskiej stały się praktycznie pogańskie. Kościół jednak ma na tyle siły wewnętrznej i opieki Bożej, że w tych ciężkich czasach potrafi zdobyć się na wysiłek, zdolny powstrzymać zło, owszem pociągnąć do siebie odstępców.

1 O jedność przez Niepokalaną
Rycerz Niepokalanej

Nowy Rok zaczyna Milicja Niepokalanej apelem o jedność Polaków w prawdzie wiary świętej i w miłości Chrystusowej. Jedność taka jest dziś i zawsze naszym zbawieniem.

3 Do ludzi dobrej woli
J. Młynarska

Apel swój zwracam do osób samotnych i małżeństw bezdzietnych.

4 Ucieczka
Witold Habdank Kossowski

Wiersz.

5 Matka wolności

Przemówienia i listy Ojca Świętego Piusa XII.

7 Dusze głodne prawdy i szczęścia
O. Donat Gościński

Listy, jakie otrzymujemy od czytelników "Seibonokishi", są niekiedy bardzo piękne i pocieszające. Widać, że Niepokalana działa przez "Rycerza" zarówno wśród katolików jak i pogan.

8 Murzyn, Jankes, Francuz a my
Z. Jakimiak

W czasie pobytu w najdzikszych okolicach Afryki miałem sposobność oglądać najprawdziwszych Murzynów, tych z lasu. Są to ludzie na ogół bardzo zdrowi, silni, zręczni w polowaniu oszczepem i łukiem, nawet zdolni i inteligentni nie mniej od białych Europejczyków.

10 Dziwna choinka
Gustaw Morcinek

Na Monte Sicuro wiodła daleka droga. Monte Sicuro zaś było bardzo wysoko i bardzo daleko. Kiedy dzisiaj o nim myśleć, wydaje się wznosić za dziewiątą rzeką jako dziewiąta góra, poza którą kończy się już świat.

13 Był dobrym

Niedawno temu zmarł w Chorzewie na skutek przeżyć obozowych śp. Brunon Borgowiec, b. więzień polit., naoczny świadek śmierci O. Kolbego

16 Teresa z Konnersreuth - dzisiaj
D. S.

W wiosce bawarskiej tuż przy granicy czeskiej od 20 już lat pewna prosta wieśniaczka widzi i przeżywa w każdy piątek cierpienia i ukrzyżowanie Chrystusa. Od tego czasu żyje bez pożywienia. Nazywa się Teresa Neumann, a jej wioska Konnersreuth znana już jest całemu światu.

18 Cuda w parafii ks. Antoniego
A. L.

Kasa pomocy dla rodzin wielodzietnych.

19 Z rozważań o wychowaniu
Ks. dr Z. Kamiński

Nikt nie będzie utrzymywać, że można wychować psa czy konia, bo na pojęcie "wychowanie" składa się nie tylko postępowanie według pewnych norm i przepisów ale i świadomość, że tak właśnie postępować powinniśmy i że w ten a nie inny sposób postępować chcemy.

24 Hamulce na alkoholizm
K. Malik

Powiat bielsko-podlaski pod względem pochłaniania alkoholu zdaje się zajmował drugie miejsce po Olsztynie. Spółdzielnia powiatowa wysyłała prawie codziennie do swoich licznych filii ciężarówki naładowane skrzyniami z "perłą".

26 Męczennik tajemnicy spowiedzi
Stanisław Torosiewicz

Gdym był na drugim roku prawa na uniwersytecie wiedeńskim gazety doniosły wiadomość, że dalmatyński biskup Jordan Zaninowic umarł nagle przy ołtarzu w czasie odprawiania Mszy św.