Rycerz Niepokalanej - Czerwiec 1946
RN 6/1946
129 Miłosierdzie Boże
Wanda Łakowiczówna
131 Fatima
Beata Obertyńska

Dzieje zjawienia się Matki Bożej św. Bernardecie Soubirous, są dziś znane chyba całemu światu. O objawieniu się natomiast Matki Bożej Różańcowej w Fatimie - tym nowym, portugalskim Lourdes - wie się na ogół bardzo mało.

133 Społeczne znaczenie Eucharystii
Jan Archita

Źródłem życia chrześcijańskiego jest Chrystus. Aby to życie posiadać trzeba "więc zjednoczenia z Chrystusem. Jesteśmy oto przy największej i najświętszej tajemnicy naszej wiary.

137 Aktualność św. Józefa
Jan Dobraczyński

19 maja obchodził Kalisz uroczystość 150-lecia koronacji cudownego obrazu św. Józefa w miejscowej kolegiacie. Uroczystość ta zwróciła uwagę katolików znowu na postać Świętego.

138 Dobro cierpienia
Hanna Jezierska

Każdy człowiek unika cierpienia, cofa się przed nim, boi się go. Cierpienie to zło, którego należy się strzec, cierpienie to kara za grzechy, cierpienie to siła obezwładniająca.

140 W drodze
J. D.
142 Czemu rycerzem?
J. H.
146 Lekarz - apostoł
Jacek Tworkowski

Obok imion wielkich bohaterów i świętych, są imiona cichsze, mniej znane, jakkolwiek żyjące duchem tej samej miłości i wiary. Do nich będzie należeć imię lekarza, żołnierza, imię człowieka, katolika i Polaka, doktora Kazimierza Raczyńskiego-Wolińskiego.

149 Kaczy Dół czy Stalowa Wola
Walenty Majdański