Rycerz Niepokalanej - Marzec 1948
RN 3/1948
53 Rycerstwo wobec Papieża
Rycerz Niepokalanej

Szaleństwem było to przedsięwzięcie dla młodego, gruźliczą krwią plującego kleryka, ale rycerski Polak nie mógł ścierpieć szkodliwej działalności masonerii rzymskiej, której był świadkiem. O. Maksymilian zapoczątkuje ruch maryjny, Milicję Niepokalanej, która Boga przywracać będzie duszy, rodzinie, społeczeństwu.

56 Matka Ciała Mistycznego
O. Leon Veuthey

Brakowałoby czegoś w naszym życiu, gdybyśmy obok braterskiej miłości dla Jezusa i dziecięcego oddania dla Ojca nie okazywali swego serca również Matce i Jej nie powierzali swoich trosk i uczuć, gdybyśmy w ogóle Matki nie mieli.

57 Słowo, które obowiązuje
Jan Dobraczyński

Katolików w Polsce jest bardzo dużo, i katolikami w Polsce chce być bardzo wielu ludzi. Wojna pokazała tym, którzy poprzednio tego nie widzieli, jaka jest siła katolicyzmu.

59 Zmartwychwstał
Janusz Sebastian

Tyle wieków walki, tyle trudów, ażeby zniszczyć Chrystusa. I jakiż rezultat? Nawet uczony nie wyliczy dziś imion Jego wrogów, podczas gdy każde małe chłopię ze czcią powtarza "Galileae vicisti".

62 Do młodych apostołów
Andrzej Podwalski

Prawdziwa miłość rozbraja przeciwnika, wiąże go z nami. Zjednuje go dla naszej sprawy. Słusznie powiedział Papini, iż właśnie może w szeregach naszych przeciwników są jutrzejsi, najdzielniejsi sojusznicy sprawy Chrystusa.

64 Nawrócenie sekciarza
J.

Z urodzenia katolik, na początku wojny zerwał zupełnie z Kościołem katolickim i przeszedł do sekty baptystów, a potem do adwentystów. Objąwszy kierownictwo nad młodzieżą sekciarską Rzymu i okolicy, zwalczał fanatycznie wiarę świętą.

65 Szermierze ciemnoty
Tadeusz Jankowski
66 Bez proboszcza
Eugeniusz Paukszta
69 Wzorowa matka
S. C.

Maria Święchowa.

70 Ciekawe siódemki
Ks. dr Z. Kamiński

Często traktuje się dziecko jak przedmiot, jak lalkę, zabawkę. Dzieckiem "bawią się" rodzice, starsze rodzeństwo, krewni, przyjaciele, goście, swoi i obcy.

71 Chleb i książka
Paweł Michalski
71 Księża Oświęcimiacy!
Ks. Konrad Szweda