Rycerz Niepokalanej - Kwiecień 1929
RN 4/1929
97 Zmartwychwstał Pan...
Janina Bonawenturczakówna
102 Jak się odbywały rokowania

O kulisach podpisania konkordatu państwa Włoskiego z Watykanem.

108 Najświętsza Panno!...
Antoni Gorbacz

wiersz

111 Co się dzieje w Meksyku?
J. A.

Rozchodzą się stamtąd wciąż niepewne, a często sprzeczne nowiny.

114 Siostra Modesta
Władysław Buchner

wiersz