Okładka
Drukuj

OD WYDAWNICTWA.

Dowiadujemy się, że Czytelnicy nasi, zamieszkali po wsiach bardziej odległych, od urzędów pocztowych, muszą niekiedy długo czekać na "Rycerza", gdyż najpierw odczytują go uważnie różne pośredniczące osoby. Nic przeciwko" temu nie mamy, ale ponieważ "Rycerz Niepokalanej" rozsyłany bywa chętnie nawet bezpłatnie, gdy kto o to prosi, tedy nie widzimy przyczyny, dla której z tych pośredników nie mógłby otrzymać i na swój adres "Rycerza", a w ten sposób nikt długo czekał na niego nie będzie. Jeno podać do Niepokalanowa (p. Teresin Soch.) własny adres i w razie ubóstwa zaznaczyć o tem. W tym wypadku czytanie i coraz rosnąca miłość ku Niepokalanej - oto zapłata!

Redakcja - wydawnictwa zaznacza, że aczkolwiek-chętnie przyjmuje i wiersze także

lub zdjęcia dotyczące czci Niepokalanej, jednak nigdy nikomu przyobiecać nie może, jak rychło wykorzysta dla "Rycerza" materjał sobie nadesłany. Niekiedy ze dwa lata rękopis czeka, aż z wielkim pożytkiem dla czytelników zużyty bywa. Podobnie i podziękowania nadsyłane - nie te umieszcza się w pełnym tekście, które są bardzo "forsowane", ale które widoczniej wykazują dobroć i moc Niepokalanej.

Książki do biblioteki redakcyjnej nadają się wszystkie! Niech Niepokalana za dary nagrodzić raczy.

Kalendarza "Rycerza Niepokalanej" na rok 1929 dodrukowaliśmy jeszcze nieco, przeto na zamówienia znów posyłać go możemy.

Administracja "Rycerza" prosi o podawanie przy zmianach adresów także adresu dotychczasowego. I o wyraźne podpisywanie się.

Niektórzy czytelnicy radziby widzieć w każdym numerze, lub chociaż przy każdej przesyłce "Rycerza" czeki na wpłaty. Inni natomiast, zwłaszcza gdy z góry za cały rok już opłacili, nieżyczliwie patrzyliby, na to; oddzielać zaś jednych wysyłek od drugich nie sposób... tedy czeków tak często nie załączamy, a tylko przypominamy, że na każdej poczcie nabyć można czeki tzw. stepe, na których wypisuje się atramentem nasz 150,283, jakoteż pod Właściciel konta: Wydawnictwo "Rycerza Niepokalanej", Niepokalanów, p. Teresin Soch.

[Obecnie czeka nas wypłata za wagon: papieru (ok. 12,000 zł.) i za ustawioną już używaną maszynę drukarską 7,500 zł.) Niepokalana zaradzi!]