Iskierki
Drukuj

Ze świata

W Paryżu, na ulicy Blomet, dokopano się ciepłego źródła, które wydziela dziennie 800,000 litrów wody o ciepłocie 22 stopni Celsiusza. Powstanie tedy pływalnia, nie potrzebująca nigdy ogrzewania!

We Francji ukaże się wkrótce największa księga świata, bo wysoka na 4, a szeroka na 2 metry. Kartki przekładać będzie specjalny automat. Przeznaczona jest ona dla reklamy.

W Marsylji zawalił się będący w budowie hangar lotniczy. Z pod gruzów wydobyto 7 zabitych i 8 ciężko rannych.

Niemiecki doktor Rubinfeld z Berlina twierdzi, że rychło wprowadzone będą w użycie ubrania z aluminjum, a nasze obecne staną się przeżytkiem i patrzeć będziemy na nie, jak teraz patrzymy na ubrania ludzi dzikich.

W niemieckiej fabryce azotowej w Trostberg nastąpił wybuch, skutkiem czego zwaliła się 30-tometrowa wieża, stojąca w pobliżu tego miejsca i pogrzebała kilkoro ludzi. Zabitych 2, a bardzo ciężko rannych 6 osób.

We Wrocławiu pękł skutkiem mrozu wielki most nad Odrą.

Katastrofa kolejowa

W Bawarii znów zderzył się pociąg pośpieszny z towarowym. Cztrery osoby zginęły na miejscu, wiele odniosło rany. Jak wyglądały rozbite i spiętrzone wagony, widzimy na załączonej rycinie.

Zatonął niemiecki parowiec "Diester" z całą załogą 25 ludzi.

Na ulicach Pragi czeskiej nastąpił wybuch gazu, przeprowadzanego pod ulicami, Jedna z żelaznych pokryw uniesiona na kilkadziesiąt metrów w powietrze, spadając zabiła robotnika Rany odniosło kilka osób.

W Czechosłowacji niektóre linie kolejowe zawalone były śniegiem na 15 metrów wysokości przebijano wtedy odkryte, ciasne tunele.
Anglicy zbudowali balon większy znacznie od niemieckiego Zeppelina. Pasażerów pomieści się w nim stu, prócz 40 osób załogi Na jednym z czterech pokładów znajduje się wygodna jadalnia z nowoczesnemi urządzeniami, a specjalne terasy i przejścia umożliwiaja podróżnym używanie wygodnych przechadzek w czasie nużącej podróży. Z Anglii do Indii lecieć się będzie 2 dni, do Kanady trzy dni, a do Australii - osiem dni. (okrętem ponad 50!)

Na Litwie spadł z przestworzy niebieskich meteor wielkości domu Mimo zamarzniętego terenu wrył się do połowy w ziemię.

350 więźniów litewskich, z powodu złego obchodzenia się z nimi rozpoczęło głodówkę, przyczem kilku zmarło. Władze przystępują do budowy jeszcze nowych więzień.

Rosja, kartki na chleb

W Rosji zaprowadzono kartki chlebowe, na które wydzielono wpierw po kilo chleba na osobę dziennie, potem pół kilo, a wreszcie tylko po ćwierć kilo. I to jeszcze nieraz więcej jest kartek, niż zapasu chleba...

Jak wiadomo rząd bolszewicki podzielił Rosję całą, na mnóstwo republik: jest tedy republika tatarska, gruzińska, żydowska, polska, niemiecka i t. d, Otóż jak wyglądają takie republiki o nazwach różnych narodów okazuje fakt, że wiceprezydent rep. niemieckiej, który właśnie zmarł nagle, zwał się Mikołaj Dimitrewicz Persidskij. Należy wątpić czy był to Niemiec!
W Moskwie podpisały układ pokojowy: z jednej strony Sowietya z drugiej Polska, Rumunja, Łotwa i Estonia. Nagliły do tego Sowiety podobno dlatego, by mieć wolne ręce w spodziewanej wojnie z Anglią.

Władze sowieckie utworzyły komitet, który zajął się uproszczeniem pisowni polskiej. Na wstępie pokasowano litery: ą, ę, ch, cz, sz, rz, ó, ;jako też postanowiono pisać literę "i" bez kropki. Kieruje tem b. poseł Łaba, który zbiegł z Polski.

Mrozy w Mińsku, więc w pobliżu polskiej granicy, dosięgły 60 stopni.

Wywieziony z Rosji Trocki tuła się obecnie po Europie, a nigdzie schronienia dać mu nie chcą, by nie zaczął agitować. Powiada, że za dwa lata jeszcze do Rosji powróci i władzę odzyska!

W Albanji, gdzie większość muzułmanów, przeniesiono spoczynek świąteczny z piątku na niedzielę, by upodobnić się do krajów chrześcijańskich. A u nas żydzi chcieliby w niedzielę handlować!

Huragan szalejący w Jugosławji zniszczył w okręgu Suszaku wszystkie połączenia telegraficzne i telefoniczne, a budynek stacji kolejowej Drąga został całkowicie zniesiony z powierzchni ziemi.

W nieszczęsnej Bułgarji znów trzęsienie ziemi. We wsi Czobe pod Filipopolem wszystkie budynki uszkodzone. Ludność mimo zimna obozuje pod gołem niebem.

Greckie miasto Korynt, po trzęsieniu ziemi, nawiedzone zostało znów klęską pożaru: ogień strawił pobudowane baraki i materjał drzewny przeznaczony na budowę miasta i wszystko, co ocalało z ostatniego trzęsienia.

Senat Stanów Zjednoczonych uchwalił pozwracać część wpłaconych podatków, mian. 125 miljonów dolarów. Kiedyż u nas do tego dojdzie?...

Stany Zjednoczone przystąpią do budowy drugiego jeszcze kanału między Ameryką Północną i Południową kosztem dwóch miljardów dolarów, albowiem kanał Panamski Już nie wystarcza.

Nowojorskie mleczarnie wprowadziły sprzedaż mleka w butelkach papierowych, których nie potrzeba ani czyścić ani wysuszać, ale po jednorazowem użyciu zaraz się wyrzuca. Podobno kalkuluje się to taniej.

W Chinach bieda większa niż u nas: pół miljona ludzi zmarło z braku pożywienia, a jeszcze dwom miljonom grozi śmierć głodowa...

Na wyspie Jawie "przemówił" wulkan Krakatoa. Wśród jednej doby miało miejsce ok. 7,000 oddzielnych wybuchów; lawa wzbijała się na kilometr i więcej w górę.

Wynaleziono preparat chemiczny, który w zetknięciu się z lodem wytwarza temperaturę 1000 stopni: przydatne to do łamania lodów na rzekach!

Sprawy Polskie

Miasta polskie na czas mrozów zaopatrzyły się w koksowe piece, porozstawiane po ulicach i placach: rozgrzewali przy nich zmarzłe członki przechodniowie. Rozdawano również bezpłatnie gorącą herbatę, niekiedy z bułką.

Najniższą temperaturę na ziemiach polskich wśród tej zimy notowano w Wilnie na 44 stopni, a w Krakowie na 31 stopni.

Sejm uchwalił na rok budżetowy 1929 (liczący się od 1 kwietnia) wydatków na sumę 2,785,015,141 zł., a dochodów - 2,962,595,941 zł.

Państwowe długi zagraniczne Polski wynoszą obecnie 3 miljardy 793 miljony 346 tysięcy 221 złotych. Drugie tyle wypadnie na dlugi samorządowe, bankowe i prywatnych przedsiębiorstw.

Między Warszawą a Paryżem zaprowadzono stałe połączenie telefoniczne.

Usuwanie śniegu w Warszawie kosztowało przeszło miljon złotych. Dziennie magistrat wypłacał po 15,000 zł.

Zgorzała w Warszawie fabryka samochodów "Stetysz". Straty sięgają paru miljonów złotych. Była jednak ubezpieczona.

Poznań, hala targowa

Powszechna Wystawa Krajowa w Poznaniu, przygotowana energicznie z olbrzymim nakładem pracy i pieniędzy (15 miljonów złotych!) - zapowiada się przewspaniale: zwabi ona do Poznania niezawodnie wielką część polskiego narodu. Zagranica zapowiada przyjazd także. Na rycinie obok widzimy wnętrze jednej z hal, mian. działu konfekcyjnego.

Tuż pod Poznaniem znaleziono w czasie lutowych mrozów zamarzłe, na śmierć 27 saren i 2 jelenie.

W Bydgoszczy odbył się pokaz maszyny do pisania "Iskra", zbudowanej w całości w Polsce. Dotychczas bodaj częściowo wykonywane były zagranicą.

Z powodu braku węgla zatrzymanych było w Łodzi 51 fabryk.

Kolejarz łódzki p. Stefański zbudował rower o wyglądzie samolotu gdyż prócz trzeciego koła dodał mu jeszcze kadłub zakończony ogonem a z przodu śmigę: tylko skrzydeł brakuje. Rower tak zbudowany pozwala na osiągnięcie szybkości 120 klm. na godzinę!

W Gdyni urządzona będzie, stocznia wielka dla budowy okrętów i stocznia mała dla naprawy okrętów.

Na terenie powiatu janowskiego zamarzł wskutek mrozów cygański złożony z 34 osób.

Łotwa, Krasław - pomnik poległych Polaków

Na Łotwie w Krasławie odbyło tam w roku 1918 w bojach o wyzwolenie Łotwy 140 Polaków. Pomnik zbudowany jest z głazów kamiennych, jako widzimy na załączonej rycinie.

W Stolicy Japonji, Tokjo spłonął doszczętnie gmach poselstwa polskiego. Przyczyną - podobno złośliwe podpalenie,

Bank Gospodarstwa Krajowego przyrzekł pomoc w budowie elektrowni 142 miastom polskim.

Jeszcze trzeci lot polski przez Atlantyk przygotowuje Liga Obr. Pow. Państwa. Poleci por. Niewiarowski, samolot zakupi ziemiaństwo pomorskie.

W ubiegłym roku wypito w Polsce naszej przeszło 90 miljonów litrów wódki, a więc gdyby wszyscy pili, nawet kobiety i małe dzieci, wypadałoby po 3 litry na osobę. Czy to nie za wiele?... Kosztowało to wszystko razem 677 miljonów złotych: któżby tedy uwierzył, że jesteśmy naprawdę biedni?...A podobno najbiedniejsi tracą na wódkę najwięcej. Warto naprawdę nad tem się zastanowić i zaniechać picia!...

Wśród tegorocznej zimy zamarzły bałtyckie porty, między nimi również nasz gdyński i napół nasz gdański. Sprowadzony ze Sztokholmu łamacz lodów uwolnił dopiero dziesiątki okrętów uwięzionych w porcie.

Wśród zawiej śnieżnych obecnej zimy komunikacja między Lwowem a Tarnopolem odbywała się przez pewien czas jedynie - sankami!

Śnieżyce i mrozy tegoroczne dały się wszystkim we znaki, a najbardziej kolejom, bo szyny pękały, pociągi grzęzły w śniegu po tygodniu i dłużej, następowały wykolejenia i t. p. Gorsza od tego wszystkiego stała się groźba nieuniknionej wiosennej powodzi...

Niepokalanów, zima 1929
Wejście do Niepokalanowa w czasie tegorocznej śnieżnej zawiei; kapliczka tonie w śniegu, a płotek zupełnie prawie zatonął.