Zmartwychwstał Pan...
Zmartwychwstał Pan...

Zagrały dzwony na świtanie,
Chyli się młodych kłosów łan...
Oto zawarły się otchłanie -
Zmartwychwstał Pan!

Z niebios dalekich płynie pieśń
Swobody słodkie tchnienie...
Jaśnieje kwieciem mogił pleśń,
Pierzchnęły śmierci cienie.

Z cierni uwite grzechu pęta
Rozwiązał Bóg Miłością zwan.
O, tajemnico niepojęta!
Zmartwychwstał Pan!

Najserdeczniejsze życzenia prawdziwej, głębokiej radości ze Zmartwychwstania Pańskiego życzy Szanownym Czytelnikom i Przyjaciołom "Rycerza Niepokalanej"

Wydawnictwo.