Odpust za nawiedzenie Najśw. Sakramentu na czas Jubileuszu

Ojciec św. udzielił odpustu siedmiu lat i siedmiu kwadragen na cały czas Roku Jubileuszowego, a więc aż do 31 grudnia b. r. tym wszystkim, którzy przed Najświętszym Sakramentem, choćby zamkniętym w Tabernakulum, pomodlą się w intencji Ojca św. i za Kościół św. ci zaś, którzyby przez tydzień cały każdego dnia tak czynili, zyskują na zwykłych warunkach Odpust zupełny. Zwykłe warunki, to, jak wiadomo, Spowiedź i Komunja św.

Kapłani otrzymali od Ojca św. na cały ten rok przywilej ofiarowania przy każdej Mszy św. Odpustu zupełnego za jedną duszę.