Uroczyste podpisanie aktów zgody.
Drukuj
Rzym, podpisanie aktów kwestii rzymskiej
Mussolini odczytuje tekst układu, Kard. Gasparri siedząc w birecie słucha, a następnie podpisze. Obok dostojnicy Kościoła i Państwa.

Samo podpisanie aktów, załatwiających kwestję rzymską, odbyło się w pałacu na Lateranie dnia 11, listopada o godzinie 12 w południe. Pierwsze spotkanie przedstawiciela Ojca św. Kardynała Gasparriego z premierem Mussolinim nastąpiło w sali Konstantyna, zwaną inaczej salą Misji Indyjskiej. Następnie Gasparri i Mussolini przeszli wraz z towarzyszącymi im dostojnikami do sali Papieży: na stole ofiarowanym Ojcu św. przez misje Filipińskie rozłożono akty. Na fotelach chińskich, darze misji Chińskiej, zasiedli pośrodku Kard. Gasparri i Mussolini. Obok Kardynała siedzieli monsignorowie Borgongino-Duca, Pizzardo i adwokat Pacelli. Po stronie Mussoliniego siedzieli minister sprawiedliwości Rocco, podsekretarz stanu prezydjum Giunta i wiceminister spraw zagranicznych Grandi. Akty podpisano złotem piórem ofiarowanem przez Papieża. Po podpisaniu aktów Kard. Gasparri wręczył to pióro Mussoliniemu jako osobisty dar Papieża. W czasie podpisywania aktów zgromadzeni na placu seminarzyści III Kolegjum Lombardzkiego, gdzie ongi studjował Ojciec św. Pius XI, odśpiewali uroczyste "Te Deum", a faszyści, stojący pod obeliskiem, odpowiedzieli hymnem faszystowskim. Przytem wnoszono ustawiczne okrzyki na cześć Ojca św. i Mussoliniego.

Wedł. P. A. T.

Pałac na Lateranie
Pałac lateraneński, w którym odbyło się uroczyste podpisanie zgody.

O, zaprawdę szczęśliwy, kto miłością i ufnością chwyta się tych dwóch kotwic zbawienia: Jezusa i Marji! Nie zginie napewno!

ŚW. ALFONS LIGUORI