Uwiadomienie
Drukuj

Młodzieńcom, którzy pragną zupełnie i na zawsze poświęcić się Niepokalanej, pracując przy "Rycerzu" w charakterze zakonnych Braci we franciszkańskiem życiu, opartem na bewzględnem posłuszeństwie, wielkiem ubóstwie i czystości, zrzekając się wszystkiego dla Niepokalanej, donosimy, że obecnie, z wiosną, otwierają się znów podwoje Niepokalanowa dla pokornych, posłusznych i gorliwych. Kto się waha, niech lepiej nawet nie próbuje, gdyż ofiara jest zupełna! Tylko taka zdolna jest do duszy wprowadzić spokój, słodycz i szczęście... Kto zaś wielkodusznie poświecić się gotów, niech z napisaniem nie zwleka, bo liczba przyjęć jeszcze i tym razem ograniczona. ADRES: OO. Franciszkanie, Niepokalanów, p. Teresin Soch. (st. kol. Szymanów).

P. S. Bardzo nam potrzeba z powołaniem zakonnern: rysownika, fotografa, kliszarza, piszących poprawnie, znających obce języki, techników i wprawnych w budowie!