Rycerz Niepokalanej - Kwiecień 1947
RN 4/1947
95 Wiosna Maryjna
Rycerz Niepokalanej
96 Polskie zmartwychwstanie
Kazimierz Gołba

Misterium Zmartwychwstania Pańskiego ma dla nas Polaków znaczenie szczególne. W długich latach niewoli było ono dla naszego narodu źródłem wiary w zwycięstwo życia nad śmiercią.

99 Trzech ludzi przepływa Wisłę
Jan Dobraczyński

Krew pomorskiego męczennika stała się cementem państwa Piastów. Złudzeniem jest, że tylko przy użyciu siły i władzy można wykreślać losy narodu. Istnieje moc potężniejsza niż prawa polityki, bardziej skuteczna niż wojny, sojusze i wymiana bogactw.

103 Publiczna deklaracja
Bogdan S.
107 Głosy prasy o Założycielu Niepokalanowa

Postać Ojca Maksymiliana Maria Kolbe staje się coraz głośniejsza. Więźniowie oświęcimscy roznieśli sławę jego bohaterskiej śmierci po świecie.

109 U Progu Życia
B. Jabłońska

Nie ma chyba trudniejszego położenia, jak wtedy, gdy się powinno coś postanowić, coś obrać, a siły jeszcze słabe, a rozumiejącego doradcy nie ma. A tak jest właśnie zawsze u progu życia.

112 Co z nich będzie?
Wanda Łakowiczówna

Kierownicy szkół, w których dokonano badań lekarskich, dyrektorzy szpitali i sierocińców z najwyższą grozą mówią o zastraszającym wprost zepsuciu moralnym wśród dzieci i młodzieży.