Rycerz Niepokalanej - Październik 1946
RN 10/1946
257 Fatima a Rycerstwo Niepokalanej
Rycerz Niepokalanej

Sławne objawienia Niepokalanej w Fatimie w Portugalii, które miały miejsce 29 lat temu, mają dużo punktów stycznych z założeniem i programem stowarzyszenia Rycerstwa Niepokalanej.

258 Z Niepokalaną Królową Różańca św[iętego] przez życie

Wśród koszmarnych lat okupacji szli Polacy na front, do obozów, na wygnanie - z różańcem w ręku.

262 Kodeks młodego rycerza
Leon Brodowski

Polska nie kończy się. Polska wciąż się staje w każdym pokoleniu Polaków, a jest taka jaką my ją chcemy mieć, to jest, jaką sobie wymarzymy i zbudujemy myślą, sercem, wolą.

263 Św. Franciszek - dziś
Jan Archita

720 lat minęło od śmierci św. Franciszka z Asyżu, a postać jego nieustannie pociąga urokiem heroicznych cnót, prostotą, jaką się w nim życie z Chrystusem, życie nadprzyrodzone objawiało.

265 Wypełnić ślubowanie
Jan Dobraczyński

O zmierzchu, gdy wychodził z kaplicy do ogrodu i spacerował między osypanymi kwieciem drzewami, po setny i po tysiączny raz stawała przed jego wzrokiem owa walka duchowa, w której, niby w ogniu zbawiennym miała się przekuć dusza polska.

267 Apostolstwo służącej
Ks. J. R. Czarnecki
269 Kobieta w walce z alkoholizmem
Wanda Łakowiczówna

Bo... kobieta wiele zrobić może. Musi tylko chcieć. Musi w ręce Niepokalanej Dziewicy złożyć swe serce, by było białe, jak lilii kwiat, chylący się u Jej świętych stóp... A od Jej blasku zapłonie życie nasze światłem strzelistych myśli i mocą czynu, co odnowi świat.

274 "Caritas" w trosce o dziecko
ks. Józef Majka

Ostatnia wojna światowa zostawiła nam po sobie straszny spadek. Kiedyśmy przez lat tyle wyglądali jej końca, kiedy oczekiwaliśmy z utęsknieniem dnia, w którym zamilkną armaty i uciszy się warkot silników lotniczych, to zdawało nam się, łudziliśmy się, choć rozsądek mówił nam co innego, że dzień ten stanie się początkiem powszechnego szczęścia i dobrobytu.

275 Z Japońskiego Niepokalanowa
O. Janusz M-a Koza
277 Misje między dwiema wojnami

W Azji wzrost liczby nawróceń na wiarę katolicką nie był tak widoczny jak w Afryce, jednak był stały, a można mówić o nawróceniach masowych w niektórych krajach.

278 Nawrócenie - tajemnicą Maryi
Jerzy Czarski

Wychowany w rodzinie lekarza, od lat najmłodszych interesowałem się zagadnieniem dobra i zła. Niestety, nigdy nie uczono mnie, że przecież wszelkie uczucie musi korzeniami sięgać do pewnego źródła, że musi istnieć spiritus movens (duch poruszający), kierujący rozwojem podstawowych pojęć moralności.

279 Kara Boża
Zofia Korwin Naborowska

W końcu października 1939 r., w niespełna miesiąc po wejściu Niemców do Poznania, rozbiega się po mieście potworna wiadomość. Oto nowi władcy - zbiry hitlerowscy - postanowili zburzyć pomnik Chrystusa-Króla, stojący na skwerze Alei Ujazdowej.