Okładka
Drukuj

Od wydawnictwa

Często się zdarza, że niektórzy Czytelnicy proszą o wpisanie Ich do "Związku Mszalnego Wieczystego". Otóż zaznaczamy, że w Niepokalanowie taki Związek nie istnieje. Jest tylko "Zw[iązek] Msz[alny]" czasowy na przeciąg jednego roku. Wpisowe - dobrowolna ofiara. Można wpisywać tak żywych, jak i zmarłych, starszych i dzieci. Członkowie uczestniczą w owocach Mszy świętych, które w środy i soboty całego roku odprawiają się w Niepokalanowie.

Ofiary, które uczestnicy Związku składają, obracamy na szerzenie Królestwa Chrystusowego i czci Niepokalanej.

Miło nam powiadomić Szan. Czytelników, że "Kalendarz Rycerza Niepokalanej" na rok 1947 jest już w robocie. Mimo ciężkich warunków wydawniczo-papierniczych Kalendarz będzie obszerniejszy, niż w roku ubiegłym, na lepszym papierze i bardziej ilustrowany. Zamierzamy go wysłać wszystkim Czytelnikom. Jednak Wielebni Księża pobierający większą ilość "Rycerza" i PP. Hurtownicy proszeni są o zrobienie zamówień jak najwcześniej. Cenę za Kalendarz ustaliliśmy na 30 zł; chcemy bowiem, by każdy, nawet najbiedniejszy, mógł sobie pozwolić na ten wydatek. Hurtownikom pobierającym ponad 10 egz. udzielamy 20% rabatu, ażeby Kalendarz w sprzedaży nie przekraczał 30 zł.

Od września taryfa pocztowa znów podrożała, a przy otrzymywanych listach, szczególnie ze wsi, brak właściwej opłaty, stąd musimy uzupełniać dopłatę. Prosimy więc o zwrócenie większej uwagi przy wysyłaniu korespondencji. Na pocztówkę należy przyklejać znaczek za 3 zł, list zamknięty 5 zł, a list polecony zł 10.-