Głosy Czytelników
Drukuj

Najsilniejsza broń.

...W chaosie czasów, w ohydzie ruin minionej wojny, w obliczu nowych zmagań, ciemności ze światłem. Matka Najświętsza dziś więcej niż kiedykolwiek pragnie, byśmy skupili się nie z bombą atomową, lecz z różańcem w ręku dokoła twierdz maryjnych: Lourdes, Fatima i Częstochowa, o wały których rozbijają się wszelkie ciemności świata i wyprowadzają ludzkość z śmiertelnej topieli.

Antoni Szyrwiński

Niepokalana - Stolica Mądrości.

...Setki tysięcy dzieci i młodzieży akademickiej uczą się, chcą być użytecznymi naszej Ojczyźnie. Ciężkie są jednak warunki w szkołach. Budynki poniszczone, warunki materialne uczącej się młodzieży i nauczycielstwa nie lepsze. Z ufnością idziemy naprzód przebojem, bo mamy Opiekunkę i Matkę najlepszą. Której ślubowaliśmy na Jasnej Górze miłość i wierność. Ona nas nie opuści, wszystkich przygarnie do Swego Niepokalanego Serca. Ona - Stolica Mądrości - dużo łask może nam wyjednać u Boga dla szkół naszych. Nasze uczelnie zabłyszczą światłem prawdziwej nauki Chrystusowej, a obraz Matki Najświętszej będzie w nich na pierwszym miejscu. Bo szkoły polskie - to szkoły katolickie. Patronką których jest Stolico Mądrości - Niepokalana.

Inż. Bronisław Merlo Rycerz Niepokalanej

Nasz oręż.

...żyw jest Kościół w Polsce. Z serc wiernych płynie ku niebu przepotężna modlitwa różańca św. do Najśw. Maryi Panny. Ofiarujemy Niepokalanej wraz ze Zdrowaśkami naszą bezgraniczną ufność w Jej nieskończoną dobroć, postanawiając równocześnie, coraz lepiej służyć Tej najlepszej Pani. Na te nieustannie zanoszone w całej Polsce błagania Niepokalana nie odwróci Swego wzroku od naszej Ojczyzny. Rozszerzajmy Różaniec wśród dziatek. Dzieci, to nowe pokolenie. Jeśli będzie silne we wierze, zastąpi nas w przyszłości i zwycięsko toczyć będzie boje ze złem przez różaniec.

J. N.

Pod sztandar Niepokalanej.

...My młodzież Polska, katolicka, musimy tworzyć zastępy rycerzy i rycerek do walki z przeciwnościami i zaciągnąć się pod sztandar Tej, co czuwa nad naszą Ojczyzną z Jasnogórskiej reduty, i stać się apostołami wiary Chrystusowej. Musimy pamiętać, że Polska dotąd będzie Polską, dopóki będzie katolicką.

s. A.

Najdonioślejsza chwila w życiu.

...Jeśli dziś, po setkach lat. z dumą i z rozrzewnieniem wspominamy chwilę oddania Polski Królowej nieba i ziemi przez Jana Kazimierza, to tym bardziej to samorzutne i dobrowolne oddanie się poszczególnych serc i całego Narodu jest również chwilą ważną i historyczną. Każdy Polak rozumie, że akt oddania się Niepokalanemu Sercu Maryi w opiekę jest w jego życiu dniem najdonioślejszym i najchwalebniejszym.

M. Królikowska

Na służbę Matki Bożej.

...Należę do dawnych abonentów Waszego kochanego "Rycerza". Choć wszystko straciłam, i falą życia zostałam uniesiona na Zachód, daleko od stron rodzinnych. Pan Bóg zawsze mi został. "Rycerzem" bardzo się cieszę. Jestem żoną i matką. Pragnienia moje jednak sięgają dalej. Chcę być wierną sługą Kościoła i Ojca Św[iętego] Nie należę do żadnej organizacji. Wciągnijcie mnie na służbę Matki Bożej. Chcę być rycerką Niepokalanej.

Jadwiga Agopsowiczowa

Nasze apostolstwo.

...Dziękuje bardzo za przesłany obrazek Niepokalanej i obietnicę, że bezpłatnie mogę nadal otrzymywać "Rycerza". Dziękuję serdecznie. Jestem wzruszona tą dobrocią i zrozumieniem mojej teraźniejszej sytuacji. O ile i kiedy będą mogła, to chętnie poślę opłatę.

Helena Kubiakowa