Fatima a Rycerstwo Niepokalanej
Najświętsza Maryja Panna z Fatimy

Sławne objawienia Niepokalanej w Fatimie w Portugalii, które miały miejsce 29 lat temu, mają dużo punktów stycznych z założeniem i programem stowarzyszenia Milicji Niepokalanej.

W Fatimie Niepokalana przemawia w blaskach cudownych wizji: w Rzymie daje natchnienie w ciszy i mówi do prostych serc pokornych swoich czcicieli. Pastuszkom z Fatimy zleciła misję głoszenia ludziom pokuty i ufności do Jej Niepokalanego Serca; klerycy w Rzymie w Kolegium Serafickim otrzymali również posłannictwo prowadzenia ludzi do Królestwa niebieskiego przez Niepokalaną.

W jednym z objawień Niepokalana poleca pastuszkom modlitwę: "O Jezu przebacz nam nasze winy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź nas wszystkich do nieba, a szczególnie tych, co najwięcej Twego miłosierdzia potrzebują".

Rycerze Niepokalanej mają też polecone modlić się codziennie za siebie, za grzeszników "a zwłaszcza za masonów", którzy się najwięcej oddalili od Boga. Zwalczają prawdę, która jest im znaną i którą kiedyś na chrzcie przyrzekali zachowywać. Oni szczególnie potrzebują zmiłowania Bożego.

Objawienia zaczęły się 13 maja 1917 r., a zakończyły się blaskiem wielkiej wizji słonecznej 13 października. Pięć dni po objawieniach w Fatimie, 17 października 1917 r. w kaplicy Międzynarodowego Kolegium Serafickiego w Rzymie, pierwsi Rycerze uczynili ślubowanie swej Niebieskiej Pani i założyli Milicję Niepokalanej.

Widzimy, że w tym samym czasie, to samo nawoływanie do pokuty, to samo zaproszenie do modlitwy natchnęła i pobłogosławiła Niepokalana Dziewica pokornym Braciom zakonnym, którzy, wkrótce potem stworzyli osiedla im. Niepokalanej, oazy duchowego spokoju we wzburzonym świecie.

Dziwny to zbieg okoliczności czy też cudowny plan?

Jest to właśnie działanie Niepokalanej, ukazującej się światu oddalonemu od Boga. Ona jako Matka najlepsza uzyskuje zmiłowanie dla wszystkich grzeszników i dla wszystkich otwiera podwoje niebieskie.

Założenie więc, cel i działanie Rycerstwa Niepokalanej są złączone z objawieniami w Fatimie a dziś pięknie harmonizują z poświęceniem się całego Narodu Polskiego Niepokalanemu Sercu Maryi.

W tym świetle lepiej się zrozumie przedziwne plany Niepokalanej, Która natchnęła swych Rycerzy aby przez walkę ze złem dążyli do triumfu dobra.


Opis grafiki powyżej: Najświętsza Panna Maryja z Fatimy