Iskierki
Drukuj
Rycerz Niepokalanej 10/1946, Iskierki, s. 284

Opisy zdjęć powyżej: [z lewej] Paryż - miejsce gdzie odbywa się Konferencja Pokojowa. Plac Gwiazdy - centrum miasta. [w środku] La Gardia - dyrektor UNRRA - w swej podróży po Europie odwiedził również Polskę. La Gardia (w kapeluszu) na promie przeprawia się przez Narew pod Zegrzem. [z prawej] Warszawa otrzymała nowy dworzec kolejowy. Mały ale nowocześnie urządzony budynek stacyjny "Warszawa-Główna".


Około 5 miliardów złotych, wpłynęło już na Premiową Pożyczkę Odbudowy Kraju.

Polak na czele lotnictwa w Brazylii. Prezydent Brazylii mianował ministrem lotnictwa brygadiera Tromlakowskiego, syna polskiego emigranta powstańca z r. 1863.

Na Ziemiach Odzyskanych znajdowało się w czerwcu już 4 miliony Polaków (1.300.000 repatriantów, 1.850 przesiedleńców, reszta ludność miejscowa).

4 tysiące szkół (z 283 tys. uczniów) uruchomiono w roku bież. na Ziemiach Odzyskanych.

Fabryka radioodbiorników - pierwsza w Polsce - powstała w Dzierzeniowie na Dolnym Śląsku.

Polska straciła w czasie wojny 30 proc. nauczycieli i profesorów.

Wyjechało z woj. rzeszowskiego do Związku Radzieckiego 261.471 Ukraińców.

Szpital dla dzieci w Krakowie, zaopatrzony w najnowocześniejsze urządzenia sanitarne na 1500 łóżek, projektują założyć angielskie organizacje społeczne.

14 czynnych szpitali z 3.479 łóżkami posiada Warszawa.

W katedrze, oliwskiej (k. Gdańska) znajdują się organy drugie co do wielkości na świecie. Organ główny posiada 5.700 piszczałek, 110 rejestrów, 4 manuały; organ zaś boczny przeszło 2.000 piszczałek. Zostały one zbudowane w 17 wieku przez opata klasztoru O. Jacka Rybickiego - Polaka.

UNRRA udzieliła Polsce dotychczas półtora miliona ton różnych towarów.

Terrorystyczne bandy ukraińskie nadal grasują w powiatach woj. rzeszowskiego.

Na konferencji pokojowej w Paryżu toczyły się w sierpniu obrady przeważnie na temat traktatu pokojowego z Włochami.

Administracja Ligi Narodów została przekazana 4 sierpnia br. Organizacji Narodów Zjednoczonych.

Turcja dala odmowną odpowiedź ZSRR na notę w sprawie cieśniny dardanelskiej.

Senat U.S.A. uchwalił 19.284.778 dolarów na międzynarodową służbę informacyjną.

W Ekwadorze udaremniono zamach stanu.

Premier Holandii Dr. Beel, przywódca katolickiej Partii Ludowej utworzył nowy rząd.

Nowy tymczasowy rząd został utworzony w Indiach.

Ustawę o rozwiązaniu armii niemieckiej podpisała Sojusznicza Kontrola w Berlinie.

W Chinach nadal trwają walki między komunistami a wojskami rządowymi.

Walki domowe w Indiach między Hindusami a Muzułmanami trwają nadal. Muzułmanie żądają podziału Indii.

Nad Danią zauważono przelatujące tajemnicze bomby. Jakiego rodzaju są te bomby i skąd są wyrzucane stanowi zagadkę. Niedawno takie bomby przelatywały nad Szwecją i Norwegią.

W sierpniu spadł wielki śnieg w Kanadzie powodując znaczne szkody w zasiewach. Jest to wypadek prawie nigdy nie notowany.

Trzęsienie ziemi nawiedziło wyspę Haiti (Ameryka Środkowa) jakiego nie notowały jeszcze dzieje nowożytne.

Straszna susza, nie pamiętana od 50 lat panuje na płd.-wsch. od Quenslandu (Australia).

W całej Rumunii panuje katastrofalna susza.

Ponad 100 księży francuskich prowadziło ochotniczo podczas ostatniej wojny, ukrytą akcję duszpasterską wśród 700.000 Francuzów wywiezionych na roboty do Niemiec.