Rycerz Niepokalanej - Lipiec 1935
RN 7/1935
195 Niepokalana
Stefan Durmaj

Wiersz.

195 Bądźmy narodem katolickim!
Red.

Naród polski szczyci się tem, iż jest narodem katolickim. Dzieje nasze stwierdzają, iż byliśmy na wschodzie Europy obrońcami Wiary i cywilizacji zachodniej. Prześladowania zaborców nie osłabiły naszego przywiązania do Matki Kościoła, przeciwnie wzmogły je.

196 Msza święta

Msza św. jest bezkrwawem powtórzeniem męki i śmierci Pana Jezusa na krzyżu. Jest to Wielki Piątek, ponawiający się w biegu wieków. Przez nią spływają na nas w większej obfitości owoce Odkupienia, ona jest ośrodkiem całej naszej religji.

198 Męczennicy za wiarę - świętymi

Z radością przyjął świat katolicki wiadomość o nowych Orędownikach niebieskich kard. Janie Fisherze i kanclerzu Tomaszu More. Zginęli oni 400 lat temu z rąk okrutnego króla angielskiego, Henryka VIII-e

201 Lurd - a pokój świata

Minął Rok Jubileuszowy. Uroczyste jego zakończenie nastąpiło w dniu 25 kwietnia b. r. w miejscu najbardziej drogiem Niepokalanej - w Grocie Masabielskiej. Rzym - miasto Chrystusa Pana - rozpoczął błogosławiony w łaski okres Jubileuszu Odkupienia, Lurd - stolica matczynej opieki nad światem Przeczystej Dziewicy - uwieńczyło go wspaniałym hymnem pochwalnym modlitw całego świata katolickiego.

204 Cudowne uzdrowienie służącej

Wychodzący we Lwowie organ ks. Biskupa stanisławowskiego Chomyszyna "Nowa Zorja" podaje ciekawą wiadomość o cudownem uzdrowieniu 25-letniej służącej w Stanisławowie Paraskali Hanusiakównej, nieuleczalnie chorej od przeszło roku wskutek złamania kręgosłupa.

205 Towarzystwo Św. Wincentego a Paulo
St. O.

Jedną z największych, a bodaj że największą świecką wszechświatową organizacją miłosierdzia chrześcijańskiego jest Towarzystwo św. Wincentego a Paulo.

207 Wielki dzień w Niepokalanowie

Już od dłuższego czasu trwały przygotowania do wydawania dziennika. Odbywały się różne konferencje, zabiegi; kłopoty i trudności wałami gromadziły się na drodze do wytkniętego celu. Wszystko to przewaliło się częściowo i obecnie "Mały Dziennik" już ukazuje się stale.

215 Santa Maria no gozowa doko?

Na stoku górskim w południowej części miasta Nagasaki właśnie uczono dopiero co budowę kościoła katolickiego. Na smukłe wieżyczce świątyni osadzono krzyż - ten krzyż, dla miłości którego przez 250 kił prawie chrześcijanie japońscy cierpieli srogie prześladowanie. Przez dwa wieki zgórą znak krzyża u chrześcijanina był, równocześnie wyrocznią śmierci lub wygnania!":