Kronika
Drukuj

Z WATYKANU

Uczestnicy międzynarodowego Kongresu Szpitalnictwo u Ojca św. W dniu 24 maja b. r. Papież przyjął na audjencji 400 uczestników Kongresu szpitalnictwa, odbywającego się w Rzymie. Ojciec św. przy tej okazji wygłosił przemówienie pełne uznania dla pracy lekarskiej, zaznaczył, że cieszy się; iż nie omawiano zagadnień eugeniki i sterylizacji; jednocześnie orzekł, że nie pochwala zapatrywań niemieckich. Ojciec św. z bólem stwierdzą, że, jeśli inne narody pójdą za śladem pogaństwa niemieckiego, powstaną stąd szkody nieobliczalne dla całego świata. Choć świat pogański wydał szereg arcydzieł, był - według św. Pawła - bez uczucia i miłosierdzia, a w końcu popadł w straszne zepsucie. - Po tych uwagach Ojciec św. udzielił zebranym apostolskiego błogosławieństwa. - Z Polski w obradach kongresu wzięli m. in. udział dr. B. Jakimiak z Warszawy i ks. M. Rękas ze Lwowa.

Pielgrzymka indyjska u Ojca św. Ojciec św. udzielił audjencji pielgrzymce indyjskiej, przybyłej pod wodzą swego biskupa krajowego z Changanacherry. Pielgrzymi złożyli Ojcu św. 80 podarków, głównie wyrobów artystycznych indyjskich, które Papież w większości przeznaczył do muzeum misyjnego. Do zebranych Ojciec św. wygłosił przemówienie, błogosławiąc im i całemu ich krajowi.

Kardynał Pacelli o patriotyzmie. Według zdania kardynała Pacelli’ego są dwa rodzaje patrjotyzmu: fałszywy i prawdziwy. Pierwszy z ojczyzny czyni barbarzyńskiego krwi i władzy żądnego bałwana, drugi polega na tem, by służyć ojczyźnie jak matce, którą się kocha, a nie jak fetyszowi, przed którym się drży.

U NAS

Przykład godny naładowania. Wobec coraz bardziej rozprzestrzeniającego się zalewu brukowej i niemoralnej pracy żydowsko-masońskiej, Diecezjalny Instytut Akcji Katolickiej w Płocku rzucił hasło zakładania kiosków prasy katolickiej w każdej parafji. Cały szereg parafij odpowiedziało już na to wezwania i przystąpiło do budowy, kiosków. Stałe placówki tego rodzaju propagandy prasy katol. mogą oddać wielkie usługi w akcji skutecznego rozpowszechniania dobrych: Czasopism i książek.

Piękne owoce pracy. Ile zdziałać może cicha a zorganizowana praca charytatywna, świadczą liczby z ostatniego okresu działalności "Stowarzyszenia Pań Miłosierdzia". - Stowarzyszeń tych jest w Polsce 553. Liczą one 9.644 członkiń czynnych. Wspierają stale 54.399 rodzin. Dochód ich ze zbiórek na cele dobroczynne dosięgną w ub. r. 1.753.429 zł. 22 gr.

Przyszli święci polscy. Obecnie w Polsce jest w toku 10 procesów beatyfikacyjnych: 1) błog. Eufemji, dominikanki, zmarłej w r. 1358; 2) królowej Jadwigi; 3) O. Fabjana Maliszowskiego, dominikanina; 4) O. Rafała Chylińskiego, franciszkanina; 5) męczenników podlaskich z r. 1874 i 1875; 6) Wandy Malczewskie opiekunki rannych w czasie powstania styczniowego; 7) O. Rafała Kalinowskiego, karmelity bosego, powstańca Sybiraka; 8) Matki franciszkanki Siedliskiej, nazaretanki; 9) Ks. Augusta Czartoryskiego, salezjanina; 10) brata Alberta Chmielowskiego, założyciela Braci Albertynów.

ZE ŚWIATA

Matka Boska "Królową ziemi Mariańskiej". Arcybiskup ryski Antoni Spryngowicz wydał list pasterski, w którym przychylają; się do próśb katolików łotewskich - w dowód wdzięczności za niepodległość polityczną narodu i za. wskrzeszenie archidiecezji ryskiej, ustanowił święto "Królowej ziemi Marjańskiej" (Łotwy), wyznaczając na nie I-szą niedzielę maja.

Nowe samoloty dla misyj. W dniu 5-go maja r. b. kard. Faulhaber dokonał poświęcenia na lotnisku w Monachjum dwóch nowych aeroplanów: "Latający Krzyż" i "Św. Jan", przeznaczonych dla misyj.

Nawrócenia na katolicyzm. Holenderski minister oświaty, H. P. Marchant, protestant i wiceadmirał John Knowles, dowódca pierwszej eskadry krążowników angielskiej floty śródziemnomorskiej - przeszli na łono Kościoła katolickiego.

Syn przywódcy cyganów - księdzem katolickim. Na początku czerwca r. ub. na Węgrzech otrzymał święcenia kapłańskie syn przywódcy cyganów. Odprawiwszy swą pierwszą Mszę św., cygan - kapłan katolicki wygłosił tak podniosłe i przekonywujące kazanie, iż 10 par cygańskich, żyjących w luźnych związkach, zwróciło się natychmiast po kazaniu o udzielenie im ślubu.

Jeszcze jedna artystka - zakonnicą. Młoda artystka filmowa Jenny Luxuil, zdobywczyni pierwszej nagrody konkursowej w r. 1927, idąc za przykładem artystek dramatycznych: Ewy Lavaliere, Y. Hautin, Z. Delorme i M. Wending wyrzekła się swej karjery artystycznej i wstąpiła do klasztoru w Lanquedoc. -W r. ub. grała rolę św. Teresy od Dz. Jezus i gra ta prawdopodobnie wpłynęła na zmianę życia.

Nowy rozłam w sekcie Hodura w Ameryce. Hodurowskie pismo "Straż" atakuje niejakiego Boryszewskiego, nowego konkurenta przywódcy sekty Hodura na gruncie amerykańskim. Mianuje się on biskupem i jako nowy "pasterz" zagarnął jedną parafję sekciarską koło Nowego Jorku.

Będzie to już z kolei trzeci "kościół narodowy".