Okładka
Drukuj
Rodzice NMP z Maryją

OD WYDAWNICTWA

Zapewne Szan. Czytelników interesuje budowa świątyni Niepokalanej. Otóż prace przygotowawcze postępują naprzód, ze względu jednak na małą ilość budulca zmuszeni jesteśmy odłożyć je nieco na później. Za ofiary napływające na ten cel ślemy przez Niepokalaną serdeczne "Bóg zapłać".

"Mały Dziennik" wychodzi już stale. O poświęceniu nowej maszyny rotacyjnej piszemy na innem miejscu w tekście "Rycerza" str. 207.

Tych, którzy pragną otrzymać odpowiedź listowną, prosimy uprzejmie o załączenie znaczka pocztowego na odpowiedź. Poruszamy tę sprawę ze względu na znaczne koszta, jakie pociągają za sobą setki wysyłanych listów do Czytelników.

Niektórzy Czytelnicy z zagranicy proszą o wysyłanie "Rycerza" w obcych językach; komunikujemy im, że "Rycerz" wychodzi narazie w jęz. polskim; japońskim (adres: Adm. Mugenzai no Seibo no Kishi, Nippon, Nagasaki, Mugenzai no Sono) i we włoskim (adres: Adm. "Il Cavaliere dell’Immacolata", Italia, Assisi, via del Seminario 7)

Za wszystko Niepokalanej cześć i chwała!


Odpowiedzi Redakcji

N. N. z BIELSKA: Częsta spowiedź, możliwie zaraz po pierwszym upadku, codzienna Komunja św., gorąca modlitwa do Niepokalanej wyrwią duszę z tego zła. Ufać pokornie 1 pracować nadal, a Bóg dopomoże. S. K. M., WADOWICE: 1) Jeśli z obawy była zamilczana ta ważna okoliczność, to spowiedzie były nieważne, a więc trzeba je poprawić, odprawiając spowiedź generalną. 2) Jeżeli się nie wiedziało, że coś jest grzechem, to nie ma obowiązku spowiadać się z tego gdy sie dowie, że to grzech. Gdyby się potem popełniło to samo, trzeba wyspowiadać się. 3) Niedbalstwo. 4) Myśli te, jako wyrzuty sumienia, nie są grzechem. Jeżeli zaś na spowiedzi nie powie się wszystkich grzechów z bojaźni lub wstydu, to spowiedź jest zawsze nieważna, choćby był i żal i postanowienie poprawy. Wobec tego trzeba na nowo wyspowiadać się, a nie odkładać spowiedzi, bo następne spowiedzie i Komunje św. są świętokradzkie. 5) Używanie zaklęć w żartach jest grzechem powszednim lub tylko nieroztropnością. 6) W każdym kościele można zamówić Mszę św. na odpuszczenie grzechów. CZYT. z HODUCISZEK: 1) Można ofiarować modlitwy w dowolnej intencji. 2) Prosimy nabyć siebie broszurkę: Zakony żeńskie w Polsce - X. M. Prońskiego. Adres. XX. Redemptoryści, Kraków, Zamojskiego 56. Wiersz słaby. JEDNA Z CZYTELN.: Naturalnie, jest to zabobon. Ś. W. B., ŁAPY: Za nadesłaną ofiarę serdecznie dziękujemy.

OD REDAKCJI: Szczupłe ramy naszego pisma nie pozwalają na przesyłanie zadawalających odpowiedzi. Zwłaszcza w sprawach sumienia kilka słów wyjaśnień często nie oświetla całkowicie wątpliwości cierpieniami znękanej duszy. W takich wypadkach prosimy zwracać się do spowiedzi


Czyś już zaabonował
najtańsze, ilustrowane pismo codzienne pod tyt.: "MAŁY DZIENNIK"?
Prenumerata miesięczna z przesyłką pocztową
tylko 1 złoty.

Zamawiać w Administracji "Małego Dziennika", Niepokalanów, p. Teresin k. Sochaczewa (Wr.).