Rycerz Niepokalanej - Luty 1938
RN 2/1938
35 Z Niepokalaną przez życie

Niepokalana staje zawsze na drodze życia człowieka, szukającego Boga. I nie jest to tylko przypadkowym zjawiskiem, że dążąc do Boga natrafiamy na postać Niepokalanej, że chcąc nawet podnieść się z dna upadku i szukając istoty zdolnej nam dopomóc - dostrzegamy przed sobą Niepokalaną. Niepokalaną: Ideał cnoty i najmilszą Matkę.

37 Niemoralność na usługach niewiary
Serim

Bezbożnicy dobrze o tym wiedzą, że religii katolickiej nie zwalczą, dopóki sami jej wyznawcy będą prowadzili się obyczajnie. Religia katolicka zdumiewa bowiem każdego jasnością trafnej odpowiedzi na wszelkie najzawilsze pytania, dotyczące Boga, celu człowieka.

39 Dlaczego księża nic nie robią
Serim

Skończyłem czytać gazetę. Muszę się przyznać, ze jest to pismo wydawane przez wrogów religii katolickiej. Rumieniec wstydu pokrywa moje czoło, gdy to wyznaję. Ale na swoje usprawiedliwienie dodam, że pierwsza to i ostatnia tego rodzaju gazeta w moich rękach.

45 Czcigodny O. Rafał
L. U.

Z pewnością zainteresuje nas postać tego zakonnika. Otwórzmy więc jego życiorys, napisany świeżo przez O. Anzelma Kubita, prowincjała franciszkanów.