Okładka
Drukuj

Od Wydawnictwa

W serdecznych słowach "Bóg zapłać!" wyrażamy naszą głęboką i szczerą wdzięczność tym wszystkim łaskawym Czytelnikom, którzy w poczuciu braterskiej łączności z Niepokalanowem raczyli nadesłać w 20-lecie Milicji i 10-lecie Wydawnictwa jubileuszowe gratulacje i życzenia. Ich przyjazne i życzliwe słowa będą dla nas z pewnością miłą zachętą do tym gorliwszej pracy na chwałę Niepokalanej i zbawienia dusz.

Również serdecznie dziękujemy Tym, którzy zbożny wysiłek Niepokalanowa wspierają modlitwami i ofiarami. Każdy paciorek, każdą choćby najmniejszą ofiarkę Niepokalana hojnie nagrodzi, bo to dla Jej, i tylko dla Jej sprawy.

Równocześnie przepraszamy Tych wszystkich Czytelników, którym z powodu opóźnionej reklamacji nie będziemy mogli wysłać tegorocznego kalendarza. Nakład bowiem kalendarza ze względu na olbrzymie koszta druku i uciążliwe długi Wydawnictwa musieliśmy ograniczyć do tej tylko ilości, jaką sami Czytelnicy przez uprzednie zamówienie oznaczyli. W przyszłości więc Czytelnicy będą łaskawi wcześniej zamawiać kalendarz.

Odpowiedzi redakcji będą umieszczone w następnym numerze.