Rocznik 1938
Rycerz Niepokalanej - Styczeń 1 (193) 1938
Okładka
1 Chwała na wysokości Bogu
2 Pm, Z nadzieją w przyszłość
3 K., Za szczęściem....
5 Potęga wiary
6 W dzień Bożego Narodzenia
7 Serim, Dlaczego religia rozwija się w Rosji
8 B. J. Z., Umiejmy być wdzięczni
10 Encyklika o komunizmie
12 O doli robotnika w ZSRR.
13 S. A., Z cyklu: Polska Matką Świętych
14 Z drogi na misyjne żniwo.
17 Z naszych misyj w Japonii
20 Kronika
23 Iskierki
27 Podziękowania
Rycerz Niepokalanej - Luty 2 (194) 1938
Okładka
33 Bernard Kowalski, Maryja i Dziecię Jezus w dzień oczyszczenia
34 R. N., Dla Niepokalanej
35 Z Niepokalaną przez życie
37 Serim, Niemoralność na usługach niewiary
38 Wpływ religii katolickiej na duszę
38 Śmierć bezbożnika
39 Serim, Dlaczego księża nic nie robią
41 Deklaracja Rady Społecznej przy Prymasie Polski
43 Encyklika o komuniźmie
45 L. U., Czcigodny O. Rafał
49 Samuel, Z drogi na misyjne żniwo
52 Z życia Niepokalanowa
54 Kronika
56 Iskierki
59 Podziękowania
Rycerz Niepokalanej - Marzec 3 (195) 1938
Okładka
65 Pm, Wierzę
67 L. U., Niepokalana zwyciężyła
69 Program Milicji Niepokalanej (M.I.)
70 T. i E. Kr., Gdy życie Cię gnębi
71 Ponowiony nakaz
73 Radość z należenia do Kościoła katolickiego
73 K-ówna, Religia w życiu wychowawcy
75 B., W świętych podziemiach Rzymu
77 Encyklika o komuniźmie
80 Drogi Młodzieńcze
81 L. U., Zbudźmy Jadwigę
82 Japoński Niepokalanów prosi
86 Kronika
88 Iskierki
92 Podziękowania
Rycerz Niepokalanej - Kwiecień 4 (196) 1938
Okładka
98 Pm, O kulturę czy przeciw religii
101 O współpracę świeckich z duchowieństwem
102 I. M., Chrystus Zmartwychwstał
103 Poprzez okrąg ziem
104 Stara i nowa Hiszpania
105 Nauczyciel, "Tylko wierzący i walczący zasługują na miano ludzi"
108 Jakie są podstawy komunizmu?
108 13 tysięcy nawróceń rocznie
109 Synowie Kościoła i Polski
110 Pan Bóg jest
111 Czy wstępny atak Z.S.R.R. na Polskę
112 Kaszubi w obronie krzyża
113 W państwie bez Boga
114 Odezwa Prymasa Polski
115 Z naszych misyj w Japonji
117 Trudności religijne
118 Kronika
121 Iskierki
124 Podziękowania
Rycerz Niepokalanej - Maj 5 (197) 1938
Okładka
129 Ryszard Radwan-Rakowski, Rycerz Niepokalanej
130 M. I., M.I. Do Rycerzy i Rycerek Niepokalanej
131 Nitou i cuda w Lurd
134 P. B., Duch Milicji Niepokalanej w życiu katolika
137 Niezgoda, Nazaret - Kwiat Galilei
140 Nauczyciel, Państwo Polskie a wychowanie religijne
143 To, com przyjął, jest nad wszelką cenę
145 M. W., Przed Kongresem Eucharystycznym w Budapeszcie
148 Zbudźmy Jadwigę
150 Z naszych misyj w Japonji
151 Kronika
153 Iskierki
156 Podziękowania
Rycerz Niepokalanej - Czerwiec 6 (198) 1938
Okładka
161 Mikołaj Czerny, Wracam
162 Przyjaciele ludu
163 P. B., W służbie Niepokalanej
165 S., Przystoi myśleć po katolicku
165 W Niepokalanej wytrwałość w żołnierskiej służbie
167 W odpowiedzi komuniście
168 Mil., Tryumf Chrystusa Eucharystycznego na Węgrzech
168 Wypadek, czy... kara
170 Agnel, Na uroczystościach Kanonizacyjnych Św. Andrzeja Boboli T.J.
173 Lud., Zbudźmy Jadwigę
177 Młodzieży - na front o dobrą sprawę
178 Etyka katolicka drogowskazem dla Polski
181 Trudności religijne
182 Kronika
185 Iskierki
188 Podziękowania
Rycerz Niepokalanej - Lipiec 7 (199) 1938
Okładka
193 Pocieszycielka strapionych (podziękowania)
201 Nauczyciel, Zdecydowanie brońmy religii w szkołach
203 Bata, Cierpienie w życiu katolika
205 Pm, Niestrudzona walka przynosi szczęście
207 Dni tryumfu Najświętszej Eucharystii
211 Matka Maria Franciszka Siedliska
213 Z życia Niepokalanowa
216 Pierwszy pożar w Niepokalanowie Japońskim
218 Kronika
221 Iskierki
Rycerz Niepokalanej - Sierpień 8 (200) 1938
Okładka
226 Fr. D., Rola Niepokalanej w dziejach Polski
228 Powstań, uzbrój, się i walcz...
230 Przepowiednie dla Polski
231 Św. Andrzej Bobola T. J. na Ojczyzny łonie
233 Serim, Zwycięstwo ducha
234 Zygmunt Multan, Groza żywej pornografii
236 Wskazania dla akcji katolickiej
237 Jan Archita, Cierpienie a cywilizacja
240 Pm, Jarzmo Chrystusowe
242 Czym jest komunizm
244 Kronika
247 Iskierki
252 Podziękowania
Rycerz Niepokalanej - Wrzesień 9 (201) 1938
Okładka
257 W. Ł., Niepokalana
258 Pm, Niepokalana posiewem nowego życia w rodzinie
260 Walenty Majdański, W obronie życia niemowląt
263 Anna Eliasz, Higiena a etyka katolicka
266 Serim, Cierpienie w życiu katolika
269 Wzgardzony lecz pożądany towarzysz
270 Jan Bączek, Religia i cierpienie
273 Gościliśmy J. E. Ks. Nuncjusza!
274 Co widziałem w Hiszpanii
276 Kronika
281 Iskierki
284 Ł., W niedoli
284 Podziękowania
Rycerz Niepokalanej - Październik 10 (202) 1938
289 Różaniec chwalebny
290 Mil., Z Niepokalaną w imię dobrej sprawy
292 Jan Archita, Socjalizm polski jest marksowski
294 Wróg polskiej wsi
297 Życie robotniku w "raju" bolszewickim
298 Nagrodzone cierpienie
300 Dobroczynny wpływ religii na życie
301 F. K., "Rycerz" w celi więziennej
303 ...by innych zbliżyć do Niepokalanej...
304 m., IV Narodowy Kongres Maryjny
306 "Materialistyczna" Ameryka - przoduje
307 Pod działaniem Niepokalanej
308 Paulus Miki Koya Tagita, "Zasługa Waszego Kraju"
310 Kronika
313 Iskierki
316 Podziękowania
Rycerz Niepokalanej - Listopad 11 (203) 1938
Okładka
321 Młodzież u stóp Matki Bożej Częstochowskiej
323 M. Ś, Gorące serce jasna myśl - stalowa wola
326 Walenty Majdański, Idą młodzi święci
329 Jan Archita, Socjalizm polski walczy z Kościołem
331 Niewzruszony kamień wiary
332 Wróg polskiej wsi
335 Ostatni uśmiech
336 Niezgoda, Niepokalana bolesna
339 Przed II Tygodniem Milicji Niepokalanej
340 Pomoc z nieba dla cierpiących
342 Cz. D., Wdzięczność dusz czyśćcowych
343 Kronika
345 Iskierki
348 Podziękowania
Rycerz Niepokalanej - Grudzień 12 (204) 1938
Okładka
353 O. M. K., W dzień naszego święta
354 Walenty Majdański, Co robi młody święty?
359 Niepokalana
360 Pb., M. I. podbija i zwycięża świat, szatana i zepsutą naturę
362 I kornie chylę się do Twoich świętych stóp
363 Wróg polskiej wsi (III)
364 Marian Nitecki, Cierpienie nawraca
366 Szczęście w nieszczęściu
368 Fr. P., Do tronu chwały i wspomożenia
371 Jan Archita, Socjalizm a sprawa społeczna
373 Z Centrali M. I.
374 Kronika
378 Iskierki
380 Podziękowania