Kronika
Drukuj

Z Watykanu

Polacy u Ojca św. Historycy polscy na specjalnym posiedzeniu w Warszawie złożyli hołd Ojcu św. Piusowi XI. w 15-tą rocznicę nadania Papieżowi honorowego doktoratu przez uniwersytet warszawski. Na posiedzeniu przemówił Ks. Nuncjusz Cortesi.

Nowo kreowany J. Em. Ks. Kard. Hinsley miał liczne stosunki z misjami Afryki Podzwrotnikowej, w 1927 r. był tam bowiem <div wizytatoremapostolskim. Podczas swego pobytu w Afryce przebył około 50.000 km wizytując po kolei kolonię Nyassa, Tanganika, Kenia, Ugandę, portugalskie kolonie Afryki Wschodniej, a po przebyciu Konga belgijskiego zwizytował brytyjskie kolonie nad Zatoką Gwinejską. Po powrocie do Rzymu w 1930 r. J. Em. Ks. Kardynał otrzymał nominację na pierwszego Delegata Apostolskiego Mombasy. W 1934 r. złożył swój urząd, by w roku następnym zostać arcybiskupem Westminsteru.

Kronika, 2/1938, s. 55

Nowomianowani w 13 grudnia Kardynałowie: u góry od lewej: Kard. A. Hinsley. Kard. E. Pellegrinetti, w owalu Kard. G. Pizzardo, na dole: Kard. A. Piazza i Kard. P. Gerlier. Z okazji ogłoszenia nazwisk nowomianowanych Kardynałów, oświadczył Ojciec Św., że nie może się powstrzymać od podzielenia się z zebranymi swymi głębokimi troskami i smutkiem. Jeśli się zwróci oczy na Daleki Wschód widzi się w jakich niebezpieczeństwach znajdują się tam i ile szkód ponieśli głosiciele Ewangelii, jeśli zwrócimy oczy na Europę widzimy z niemniejszym smutkiem bezecne i okrutne rzeczy, dziejące się w Rosji. Również tek drogi sercu Papieża katolicki lud Hiszpanii narażony jest na ciężkie klęski, jakkolwiek można już żywić nadzieję, iż wkrótce nastaną tam lepsze czasy.

Z Polski

Boża Patronka Akademików. Dnia 8 grudnia odbyły się po raz pierwszy w całej Polsce uroczystość Matki Bożej Patronki Polskiej Młodzieży Akademickiej. We Lwowie, gdzie powstał pomysł ustanowienia tego święta, na pamiątkę akademickich ślubów jasnogórskich w r. 1936, uroczystości te wypadły wspaniale. Do Stołu Pańskiego przystąpiło około 1000 akademiczek i akademików.

W darze Królowej Polski. Ks. kardynał Gerlier arcybiskup Lyonu, który w marcu r. ub. był gościem Klasztoru Jasnogórskiego ofiarował dla kaplicy Matki Boskiej na Jasnej Górze piękne wotum w postaci chorągwi.

Chorągiew-wotum z artystycznie wyhaftowaną złotem sceną objawienia się bł. Bernardecie Matki Boskiej, umieszczono w skarbcu obok innych pamiątek historycznych i religijnych.

Ich Ekscelencje Biskupi Rzeczypospolitej Polskiej zebrani na Konferencji w Warszawie dnia 15 grudnia wydali dekret, w którym promulgowano i obwieszczono uchwały zapadłe na Synodzie Plenarnym, Jaki się odbył w Częstochowie 1936 r. Dekret promulgacyjny kończy się następująco: "Gdy o tym na mocy swego urzędu powiadamiamy czcigodne duchowieństwo świeckie i zakonne, oraz ukochanych wiernych, zwracamy się z modlitewną prośbą do Najświętszej Maryi Panny, pod Której królewską opieką Synod się odbył, by nam Swym wstawiennictwem to wyjednała, iżby sumieniem wykonanie uchwał synodalnych zapewniło im pełną skuteczność".

Ze świata

Brak księży we Francji. We Francji 10 tys. parafij jest pozbawionych księdza. Jeden ksiądz musi obsługiwać nieraz dwie i więcej parafij. W celu więc zwiększenia powołań do stanu duchownego odbył się niedawno we Francji Kongres Katolicki pod hasłem: w jaki sposób Akcja Katolicka ma się przyczynić do wzmożenia powołań.

Śmierć na posterunku. W Chinach północnych, w miejscowości Feng-Ping-Fou zamordowano 9 misjonarzy katolickich. Wśród zabitych było 3 Francuzów, 2 Czechów, 1 Holender i 1 Polak. Ciała ofiar spalono na placu publicznym w nocy.

Nowy biskup polski w Ameryce. Ks. prał. Stefan Woźnicki, dotychczasowy proboszcz parafii św. Jacka w Detroit w Stanach Zjednoczonych A. P. otrzymał godność biskupa sufragana arcybiskupstwa Detroit.

Powrót Franciszkanów do Anglii. Po 400 latach obejmą na nowo Franciszkanie klasztor w Walsingham, gdzie znajduje się od wieków cudami słynący wizerunek Matki Bożej.

Nowe podatki od kościołów w Z.S.S.R. Stosownie do rozporządzenia Ludowego Komisariatu Spraw Wewnętrznych podatek od kościołów, cerkwi i domów modlitwy zostanie podniesiony o 120 proc. Nowy podatek od niewielkiego kościółka w Moskwie będzie wynosił około 24.000 rubli rocznie. Oczywiście większość gmin wyznaniowych nie będzie mogła opłacać tak wygórowanych podatków, stąd prawdopodobnie spora liczba kościołów i cerkwi będzie zamknięta.

W szkołach hiszpańskich, z powrotem zawieszono krzyże. Katolicy zamieszkujący Carceres urządzili pod protektoratem biskupa wielką demonstrację katolicką. We wszystkich szkołach prowincji Bilbao, z rozporządzenia inspektora szkolnictwa, zawieszono na nowo zdjęte przez czerwonych krucyfiksy.

Specjalna drukarnia dla Indian. Indianie z szczepu Krysów w Kanadzie w niedługim czasie będą posiadali dzięki staraniom tamtejszych misjonarzy ze Zgrom. OO. Oblatów specjalną drukarnię o 88 rodzajach czcionek.

Pasterka w Moskwie. W Moskwie, w święto Bożego Narodzenia, odbyła się tylko jedna pasterka we francuskim kościele św. Ludwika. W polskim kościele nie było pasterki, gdyż kościół jest zamknięty, proboszcz zaś został zesłany na Sybir.