Maryja i Dziecię Jezus w dzień oczyszczenia

Maryjo, żywa świątynio Boga,
Panno, Przybytku Trójcy Świętej!
W Tobie ludzkości cząstka droga -
Cud świata w Tobie, Wniebowziętej!...

Tyś Ojca wybrane naczynie,
Na ziemi dla przyjścia Syna -
Zrodzon w wieczności głębinie,
Raz wtóry się w Tobie poczyna...

O Matko, niosąca zbawienie,
Pochodnio miłości, Ty, Bożej! -
Nad ludzkiej myśli rozumienie -
Twe Dziecię - Pan światów, przestworzy!...

* * *

My z Symeonem wiek czekali
Na Ciebie i na światło z nieba,
Ubodzy, smutni i mali. -
Daj Boga nam, Maryjo, i chleba!...

O Panie, Tyś przyjął wołanie,
Przyjąłeś w swe uszy me słowa!...
Z Dzieciątkiem Twym wielu powstanie
I wielu - blask Jego pochowa!...

On - ci Pań Prawdy ponad pany!...
Dla ludu twego Król Chwały! -
On słońcem oświeci pogany
I wzruszy Izrael - On - cały!

I sędzią Twoim, Izraelu,
I sędzią narodów On będzie -
Przeznaczon na upadek wielu,
Co trwają w uporze i błędzie!...

Przeznaczon jest ku zatracie
Bogaczy, mnożących złe czyny-
Ubodzy i w pokory szacie,
Powstaną do niebios krainy!