Rycerz Niepokalanej - Luty 1936
RN 2/1936
34 Wesoły karnawał
Rycerz Niepokalanej

Dużo się pisze i mówi na temat rodziny, jeszcze więcej słychać o wgryzającym się coraz głębiej w nasze życie gospodarcze kryzysie. Mimo, że wielu szczerze zajmuje los pierwszej, a bardzo wielu troska się i współczuje niedoli szerokich mas, mało jest jednak takich, którzyby dojrzeli tę zresztą dość widoczną zależność jednego zagadnienia od drugiego.

36 Na Gromniczną
Wanda Łakowiczówna

Wiersz.

36 Dlaczego ślemy "Rycerza" obojętnym?
J. N.

Otrzymałem kartkę, w której czytelnik "Rycerza Niepokalanej" dziwi się, czemu to wysyłamy "Rycerza" ludziom obojętnym religijnie, ewangelikom a nawet żydom. To zdziwienie przekonywa mnie, że ten czytelnik nie należy jeszcze do Milicji Niepokalanej.

37 U stóp Marji w Lurd
Odoryk Beń

W 1856 r. przemówił Bóg do rodzaju ludzkiego przez Matkę Słowa odwiecznego - Jezusa Chrystusa. Sama Matka Boża zstępuje z podwoi niebieskich, aby podnieść upadłą ludzkość wyżej, hen aż do tronu Bożego, od którego odpadła przez gwałt zadany przykazaniom Bożym.

40 Postępy Kościoła Katolickiego w 1935 r.

Gdy spojrzymy na ubiegły rok 1935 - na bieg wypadków światowych, możemy stwierdzić, że Kościół św. z jednej strony przechodził zaostrzoną walkę, a z drugiej doznawał nowych triumfów.

41 Proch jesteś szary...
Marjan Sas - Obertyński

Cicho szepcą usta kapłana sypiącego szczypty popiołu na pochylone głowy wiernych w mglisty poranek popielcowej środy. Lubimy te poważne ceremonje. Mają one w sobie pewien odrębny nastrój.

43 Burzyciele ładu społecznego
F. M.

Gdy zważymy, że mason, to ciągły rewolucjonista, gdy uprzytomnimy sobie podwójne jego oblicze jedno wobec lóż, drugie w stosunku do społeczeństwa, gdy wreszcie poznaliśmy jego działanie (w imię "pokoju" prowadzi ludzkość do krwawej rewolucji), wówczas łatwo zrozumiemy ustosunkowanie się masona do różnych problemów życiowych.

45 Nie wzbraniajcie im!

Niejednokrotnie zdarza się, iż rodzice, nieraz nawet pobożni, robią trudności ks. prefektowi, gdy chce przygotować dziecko wcześnie do pierwszej Komunji św. - Cóż ono może rozumieć - mówią - gdy ma dopiero 8 lat.

47 Śmierć ateusza
H. S.

Wolter, poeta i "filozof" francuski XVIII w. był jednym z największych wrogów Kościoła katolickiego. Swojemi pismami i potężnym wpływem, jaki wywierał na zepsutą Francję, przyczynił się wielce do słynnej i haniebnej rewolucji francuskiej w końcu XVIII w.

52 Z "raju" bolszewickiego
H.

Socjalistyczni nasi koledzy gorąco zachwycają się "rajem" bolszewickim i często dają wyraz temu zachwytowi, umieszczając na łamach swych organów wiadomości, dotyczące stosunków w ZSRR, urabiając tym sposobem wśród swych członków szkodliwą agitację na rzecz bolszewizmu.