Z "raju" bolszewickiego
Drukuj

Socjalistyczni nasi koledzy gorąco zachwycają się "rajem" bolszewickim i często dają wyraz temu zachwytowi, umieszczając na łamach swych organów wiadomości, dotyczące stosunków w ZSRR, urabiając tym sposobem wśród swych członków szkodliwą agitację na rzecz bolszewizmu.

Jak w istocie jest w tym "raju", niech nam opowiedzą bezstronne źródła:

W piśmie sowieckiem "Za Industrializacju" zamieszczono opis współczesnego szkolnictwa rosyjskiego. Pismo opowiada, że w mieście Dnieprokombinat istnieją 23 szkoły, w których musi się uczyć około 15.000 dzieci. Z tych szkół 17 mieści się w wąskich, ciasnych barakach, 2 mają prowizoryczne pomieszczenia, a tylko 4 znajdują się we właściwych budynkach. "Klasy szkolne są przepełnione dziećmi, które często drżą w nich z zimna, bo piece są nawpół porozwalane, okna zniszczone, drzwi zepsute lub wyłamane".

Dyscypliny w tych szkołach niema żadnej. Oto co mówi na ten temat jeden inspektor rejonowy: "Nasi nauczyciele są bezradni: nie wykorzenią oni bandytyzmu dzieci". A uczniowie? Uczniowie poza stale uprawianym handlem wszelkiego rodzaju przedmiotami, zajmują się formalnie bandytyzmem. Niedawno np. grupa uczniów zrabowała w jednej stacji technicznej różnych przedmiotów wartości 1.200 rubli, a druga napadła w biały dzień na jednego urzędnika i do tego stopnia go poraniła, że wkrótce potem zmarł z zadanych mu ran.

Oto fragment z współczesnego szkolnictwa bolszewickiego.

Robotnicy dzielą się na dwie kategorje: na wykwalifikowanych z płacą miesięczną od 300 do 500 rb. , oraz niewykwalifikowanych z płacą miesięczną 200 rb. T. zw. pracownice domowe, posługaczki i t. p. zarabiają miesięcznie około 80 rb.

Wszystkie te płace i ich zdolność nabywcza są wyjątkowo niskie w porównaniu z cenami produktów pierwszej potrzeby. Tak więc 1 kg. masła kosztuje od 21 - 26 rb., 1 kg. mięsa - 12 rb., 1 kg. cukru 7,5 rb. Ceny pieczywa, zależnie od gatunku, wynoszą za kilo od 1,1 rb. do 5 rb., 1 kg. chleba razowego kosztuje 1 rb. Bardzo drogie są nadal wędliny i kasza: 1 kg kiełbasy kosztuje od 12 do 20 rb., 1 kg kaszy owsianej i jęczmiennej 2 rb. i gryczanej - 4,5 rb.

A teraz jeszcze kilka znamiennych cyfr.

Ruskie "Słowo" donosi, że w sowieckich obozach koncentracyjnych zmarło dotąd 67 biskupów i 1,850 kapłanów, których przeważnie czekiści wymordowali. W okresie bolszewickich rządów aresztowano ponad 200 biskupów i 27,000 kapłanów. Z liczby 72,141 kościołów i kaplic w Rosji - zniesiono zupełnie 28,935 kościołów i klasztorów.

Kto policzy te tysiące wymordowanych robotników i chłopów, którzy swą krwią i potem kładli podwaliny pod ten "raj" bolszewicki ?

Gdzie są te niezliczone tysiące wymordowanych dzieci?

Lecz o tem się nie mówi, bo to jest "raj" według recepty socjalistów. Zachwycają się nim i pragną nas nim uszczęśliwić. Pragną w miejsce krzyża, na miejsce Chrystusa postawić pomnik Judaszowi. Niedoczekanie wasze!