Iskierki
Drukuj

SPRAWY POLSKIE

Pan Prezydent Rzplitej mianował profesora Politechniki Warszawskiej sen. W. Świętosławskiego ministrem wyznań religijnych i oświecenia publicznego. Z ministerstwa ustąpił p. Chyliński wiceminister, poprzednio kierownik, a jego miejsce objął płk. Błeszyński.

W Warszawie odbyło się uroczyste poświęcenie domu Ks. Ks. Jezuitów przy udziale Pana Prezydenta państwa, Ks. Ks. Kard. Kakowskiego i Marmaggi’ego i wielu przedstawicieli władz. Przeniesiono tu część wydawnictw z Krakowa.

Z inicjatywy proboszcza w Ciechocinku, postanowili przedstawiciele organizacyj nie urządzać zabaw w karnawale. Przez to chcą oni dać wyraz współczucia rzeszom bezrobotnym, a równocześnie zaoszczędzić fundusze na poparcie organizacyj charytatywnych. Oby przykład ten znalazł wielu naśladowców.

Wytwórczość dewocjonalij w 38 proc. znajduje się w rękach żydowskich. A więc ci wyrabiają medaliki Matki Bożej, krzyżyki itp. Doprawdy wstydzić się powinniśmy, że pozwalamy żydom wyrabiać te niezbędne przedmioty kultu religijnego.

Według ostatniego spisu ludności w Polsce przypada u katolików na 100-tu mężczyzn - 123 kobiety, u ewangelików - 119. a u żydów - 113.

W Brzeziu koło Zabierzowa pod Krakowem odkopano cmentarz kultury łużyckiej z epoki bronzu. Badania wykopalisk przeprowadzał ks. Jakób Rayski, prob. w Bolechowicach.

Obliczenia Głównego Urzędu Statystycznego przestępczości na terenie całej Polski w III kwartale r. ub. wykazały największą ilość kradzieży (115.378) i oszustw (6384). Przestępczość przeważa w województwach wschodnich, gdzie jest mało katolików. Wynika z tego, jak ważną rolę spełnia wpływ Kościoła katol. w życiu społeczeństwa.

Z dniem 1 stycznia zostało rozwiązanych, specjalnem zarządzeniem Minister. Przemysłu i Handlu, dalszych 35 umów kartelowych. Ogółem usunięto około 130 karteli.

We wsi Karwińskie Błota (Pomorze) urodziło się dziecko, które posiada 24 palce, po sześć na każdej rączce i nóżce.

W Polsce jest 400 tys. warsztatów rzemieślniczych, z tych 350 tys. mają wymagane prawa przemysłowe.

Biuro meljoracji Polesia w Brześciu nad Bug. które będzie przeniesione do Warszawy, ukończyło badania i studja w sprawie osuszania terenów poleskich.

Spośród państw Polska zajmuje drugie miejsce w posiadaniu ludności wiejskiej 75.9%; Bułgarja - 81,0%, Meksyk 67,8%, Indje 67,1% i t. d., a Anglja 6%.

Huta "Piłsudski" otrzymała zamówienie z Bułgarji na 4 tys. tonn szyn kolejowych, wartości 1,3 milj. zł.

We wsi Gościecin w pow. kozielskim (Śląsk Opol.) znaleziono cmentarzysko, które, jak wykazują znawcy na podstawie wykopanych 9 urn, pochodzi sprzed 3000 lat.

Sekcja eksportów koni posiada 29 żydów, na 21 członków. Tylko jedna firma jest chrześcijańska. W r.. 1934 wywieziono 14 tys. 587 koni wartości 3 milj. zł.

ZE ŚWIATA

Włosi oddali do skarbu państwa najcenniejsze rzeczy, nawet złote obrączki ślubne. W samym Rzymie zebrano ich 200.000 sztuk.

W Estonji wydano rozporządzenie, zabraniające pracować w dni świąteczne w drukarniach i redakcjach dzienników.

Rumuński min. wojny, nr. Csaky, wynalazł nowy typ karabinu maszynowego, który może pracować bez przerwy 48 godzin.

W Czechosłowacji po ustąpieniu prezydenta Massaryka (86 lat), objął to stanowisko dr. Benesz, znany mason.

W Czechosłowacji zaznacza się wzrost powołań kapłańskich. W 15 instytutach teologicznych uczy się 2.256 kleryków.

Na stacji Groshieringen w Turyngji (Niemcy) wydarzyła się katastrofa kolejowa. Pociąg pośpieszny zderzył się z osobowym, 33 zabitych, a 60 osób rannych.

Jenerał Weygand, zasłużony, przy obronie Warszawy w r. 1920, wystąpił ostro przeciw złemu nauczaniu we Francji. Stwierdził on, że 30 na 100 rekrutów nie umie wcale czytać i pisać, lub tylko bardzo słabo.

Rząd koreański obchodził w ub. r. 25-lecie swego istnienia. Z tej okazji uczcił tych, którzy oddali swe usługi państwu, a w pierwszym rzędzie misjonarzy katolickich, ponieważ oni pracą swoją nadali państwu charakter kulturalny.

W Belgradzie (Jugosławja) wykryła policja polityczna dwie wielkie organizacje komunistyczne, które, oprócz zamachu stanu, chciały zgładzić księcia Pawła.

wodnopłat

Niedawno odbyła się w Londynie (Anglja) wystawa samolotów, na której pokazywano wodnopłat mający służyć jako okręt startowy dla samolotów stratosferyczny (fot. obok). Zabiera on na swym grzbiecie płatowiec stratosferyczny; na wysokości kilku tysięcy metrów odczepia się ów płatowiec i odtąd szybuje samodzielnie.

W Turynie zmarł marszałek Italji, senator Ettore Giardino, kawaler najwyższego orderu Annunziaty, dowódca sił zbrojnych w czasie wojny. Gdy miał przyjmować Wiatyk, zarządził, by wszyscy wojskowi otaczający go, wyszli na powitanie Najśw. Sakramentu ze świecami w ręku.

We Włoszech powstało na błocie trzecie miasto Pontylja, które pociągnęło za sobą wydatki w sumie 1 i pół miljarda lirów (około 780 miljonów zł.). Rolnicy otrzymali 400 tys. ha ziemi pod uprawę.

W pobliżu miasta Kirowsk na półwyspie Kola (Rosja sow.) stoczyła się z góry Youkopo olbrzymia lawina, która zniszczyła dwupiętrowe dwa domy, trzeci zaś uszkodziła. Zginęło 85 osób, a 44 odniosło rany.

Katolicy w Turcji doznają prześladowań. Rząd zabronił wszelkich zewnętrznych oznak religijnych, a nawet używania szat duchownych.

Na wyspie Hawai, największej z archipelagu Hawajskiego, nastąpił wybuch wielkiego wulkanu Mauna Loa (4200 m wysokości). Lawa rozchodzi się szeroko na 8 km, paląc i niszcząc wszystko po drodze. Wiatr donosi pył aż do Honolulu, oddalonego o 300 km,

Według orzeczenia, inż. Sołoniewicza, zbiegłego z wysp Sołowieckich, przebywa w Rosji sow. 9 do 10 tys. studentów- oskarżonych o "kontrrewolucję".

Rząd nankiński (Chiny) zainteresował się sprawą mody kobiecej. Zabrania specjalną ustawą produkcji i sprzedaży sukien i wszelkich wzorów europejskich, używania pudru i szminki, naznaczając za przekroczenie ustawy wysokie kary. Chcą bronić Chiny przed europejskiem zepsuciem.

W Westfalji (Niemcy) 150 tys. Polaków nie ma dla swych dzieci szkół polskich.

Else Droyson

Prowincje chińskie Shantung, Konnan i Hopei już po raz trzeci pustoszą katastrofalne powodzie. Przeszło pięć miljonów osób pozbawionych zostało schronienia, a b. dużo zginęło. Straty materjalne przekraczają 800 milj. zł.

W Bournemonth (Anglja) zmarła miljonerka z głodu (70-letnia staruszka), posiadająca w banku 250 tysięcy zł. oszczędności.

Najwyższą kobietą na świecie jest p. Else Droyson Angielka (fot. obok). Wzrost jej wynosi 2.55 cm.

W Sheffield (Anglja) ukazały się skarpety i krawaty... ze stali. Wynalazek ten uzyskał patent.

W Stanach Zjedn. jest ponad 200 sekt protestanckich, a liczba ta stale wzrasta. Brak nieomylnego nauczyciela wiary powoduje ciągle zamieszanie religijne.

W Stanach Zjednoczonych bezrobocie dochodzi do 15 miljonów.

W Ameryce zastosowano do zbierania bawełny maszynę, która wykonuje w ciągu godziny (1200 funt.) to, co człowiek przez przeszło 13 dni (90 f.).

W Stanach Zjednoczonych (Am. Płn.) mrozy i nawałnice śnieżne poczyniły wielkie szkody. 210 osób postradało życie.

W okolicy Missiones (Argentyna) powstaje nowa kolonja polska, która będzie obejmowała około 50.000 ha ziemi. W najbliższym czasie mają być wysyłani tam koloniści z Polski.

Abisyńczycy mają najstarszy kalendarz - u nas rok 1936, a u nich 7428.

W Ugandzie (Afryce środkowej) wybrano już po raz trzeci (od r. 1900) ministrem sprawiedliwości, czyli najwyższym sędzią, murzyna-katolika.

Wśród trędowatych w Abisynji pracują niezmordowanie dwaj kapucyni: O. Karol już od 38 lat i O. Jan od lat 32. Wspierani są przez konsula francuskiego, Ferona, który już od wielu lat wykonuje pracę samarytanina.

Profesor Halberson z Oslo (Norwegia) otrzymał patent na motor, w którym będzie używany amoniak jako paliwo, środek ten ma niemałe zalety i pozwoli na udoskonalenie komunikacji powietrznej.