Postępy Kościoła Katolickiego w 1935 r.
Drukuj

Gdy spojrzymy na ubiegły rok 1935 - na bieg wypadków światowych, możemy stwierdzić, że Kościół św. z jednej strony przechodził zaostrzoną walkę (Meksyk, Bolszewja, Niemcy itd.) a z drugiej doznawał nowych triumfów. Pomimo jednak prześladowań w ogólnej sumie postępy Kościoła są zdumiewające. Dostrzegamy stały rozwój tej przedziwnej instytucji, założonej przez Boga-Człowieka i utrzymywanej pomocą nadprzyrodzoną. Podajemy tu niektóre przykłady postępu katolicyzmu w świecie.

W Anglji Kościół katolicki stale się rozwija: rocznie przybywa około 12.000 konwertytów. W Szkocji przed 160 laty liczba katolików wynosiła zaledwie 70.000, obecnie - 612.000. Księży katolickich Szkocja liczy 730, a kościołów 463. W Walji, w diecezji Nevport-Menevia, ilość świątyń w ciągu ostatnich 8 lat wzrosła z 62 do 77, a ilość kleru w dwójnasób.

Jezus Dobry Pasterz

We Francji w jednej tylko archidiecezji Paryża pod zarządem kard. Verdiera od r. 1932 zbudowano 73 nowe świątynie, a liczba ich ma być wkrótce powiększona do 100. Prezydent Republiki, Lebrun, wydatnie popiera katolicyzm, nie żałując wysiłków moralnych i materjalnych. Życie organizacyjne wśród katolików francuskich potężnieje: generał de Castelnau, jeden z najwybitniejszych przywódców Francji katolickiej, stoi na czele "Narodowej Federacji Katolików francuskich", liczącej około 2.000.000. członków.

W Holandii 39 procent ogółu dzieci uczęszcza do szkół katolickich. Prasa katolicka zyskuje coraz liczniejsze rzesze czytelników i uznanie nawet wśród protestantów.

W Hiszpanji, choć dotąd skrajna lewica wyraźnie zwalcza Kościół, jednak w parlamencie największą grupę stanowią katolicy.

W Jugosławji zawarto konkordat ze Stolicą Apostolską.

W Czechosłowacji stosunki z Watykanem uległy znacznej poprawie i zawarto "modus vivendi" (sposób wzajemnego współżycia).

W Kanadzie, w rządzie 6 członków rady ministrów - to katolicy. Na ogólną liczbę ludności 10.376.786 katolików liczono ostatnio 4.285.388.

W Australji daje się zauważyć powolny, ale stały rozwój Kościoła. Po ostatnim kongresie Eucharystycznym w Melbourne intensywność życia katolickiego znacznie wzrosła.

W Stanach Zjednoczonych organizacja katolicka "Rycerzy Kolumba" rozpoczęła w roku bieżącym "Mobilizację Akcji Katolickiej", zdobywając w ciągu 6 tygodni 35.000 nowych członków. W czasie kongresu Eucharystycznego w Cleveland olbrzymie tłumy złożone przeważnie z mężczyzn (około 150.000) brały udział w oddaniu czci Bogu utajonemu w Najśw. Sakramencie.

W Afryce jedno tylko zgromadzenie zakonne "Ojców Białych" w ciągu roku ochrzciło 144.906 dzieci i dorosłych czyli o 36.760 osób więcej niż w roku poprzednim. Ponadto 457.507 katechumenów przygotowuje się do chrztu.

W Japonji ludność katolicka wzrosła do 103.000. Ponadto w prowincjach (Korea, Formoza i in.) znajduje się obecnie ok. 150.000 katolików.

W Indjach ludność katolicka wynosi obecnie ok. 3.395.000. Pięćdziesiąt lat temu liczba katolików była o połowę mniejsza (1.660.000).

W Chinach obecnie znajduje się 2.702.468 katolików czyli o 78.903 więcej niż rok temu. Hierarchja katolicka liczy tam 89 biskupów, w tem 14 miejscowego pochodzenia. Księży-Chińczyków - 1647 na ogólną liczbę kapłanów 4.014.

Nowe państwo Mandżuko liczy 145.848 katolików, a 49.908 katechumenów przygotowuje się do chrztu.