Okładka
Drukuj
Matka Boża z Lourdes i Bernadetta
...Spogląda na skały Masabielskiej stok,
Dziewica przecudna uderza jej wzrok...

OD WYDAWNICTWA

Serdecznie dziękujemy wszystkim Czytelnikom za nadesłane życzenia świąteczne i noworoczne. Cieszą nas one, jako dowód tej duchowej łączności z Wami i zrozumienia naszych ideałów, poczynań i wysiłków. Miłością ku Niepokalanej i miłością wzajemną złączeni, będziemy mogli owocniej pracować nad szerzeniem Jej Królestwa w duszach, a przez Nią Królestwa Serca Jezusowego. Dziękujemy Wam również i za ofiary, składane na spłatę długów i na rozwój dzieł Niepokalanej. Niech Ona Sama raczy Wam wynagrodzić tę miłość ofiarną, darząc Swem przecennem błogosławieństwem i najczulszą opieką!

Niektórzy Czytelnicy pytają, czy w roku obecnym nadal będzie istniał "Związek Mszalny". Będzie istniał. Wpisowe na rok wynosi 1 zł., a członkowie korzystają z 2 Mszy św. tygodniowo. Można wpisywać tak żywych jak i zmarłych (pojedynczo).

Ponieważ niektóre urzędy pocztowe żądały jeszcze opłat przy wpłacaniu pieniędzy blankietem pomarańczowym P. K. O., wyjaśniamy jeszcze raz, że czynią to bezprawnie, bo koszta przesyłki ponosi wydawnictwo. Jednak przy użyciu blankietów seledynowych (które były dotychczas w użyciu) opłatę uiszcza wpłacający.

Za wszystko Niepokalanej cześć i chwała!

Odpowiedzi redakcji i administracji

D. W. R.: Spowiedź była dobra. Zapomnianą rzecz można powiedzieć przy następnej spowiedzi. C. K.: Znaczki otrzymaliśmy. "RÓŻA": Za adresy serdecznie dziękujemy. W. S.: Grzechu nie było; gdyż tu nie ma kłamstwa, o ile dobrze zrozumieliśmy list. NN. WOŁOŻYN: Używanie środków przeciw poczęciu jest zawsze grzechem śmiertelnym. K. P. Ł.: Proszę przeczytać odpowiedź w "Rycerzu", rok 1934, Nr. 2 (luty), str. 54, Nr. 6 (czerwiec) str. 181. "C. G. 1.": Takich przemów nie mamy czasu pisać. Zresztą tu nie trzeba wiele mówić, wystarczy parę serdecznych życzeń. A może się znajdzie coś w książce "Przemowy okolicznościowe". Adres: Ks. M. Buławski, Kosztowo, p. Wyrzysk. STAŁY CZYT. "RYCERZA N.": W kościele nie można w ten sposób śpiewać. CZYTEL. "RYCERZA N.": Informacyj udzieli "Instytut głuchoniemych i ociemniałych, Warszawa, Pl. 3 Krzyży 4. L. O. ZGIERZ: Chociaż głowa rodziny jest niebardzo religijna, można urządzić intronizację. 1) Na akcie intronizacji podpisuje się ojciec lub matka. 2) Obraz powinien być zawieszony na widocznem miejscu, aby uzewnętrznić królowanie Serca Jezusowego. 3) Wielkość obrazu dowolna. 4) Niema to być tylko poświęcenie obrazu, ale i rodziny N. Sercu P. J. 6) Poświęcenia obrazu może dokonać każdy kapłan katolicki, a również głowa rodziny - o ile kapłana niema, ale odpustów wówczas się nie zyskuje. Aby zyskać odpusty trzeba użyć formuły zatwierdzonej przez Stolicę Ap. (Do nabycia Ks. Ks. Jezuici, Kraków, Kopernika 26). W. S. NOWE MIASTO N. DRWĘCĄ: Można dodać, jako dług z dawniejszych czasów, albo przesłać pocztą. Malowanie twarzy jest głupotą, a jeśli ze złych pobudek, to i grzechem. "STRAPIONA": Korzystanie z praw małżeńskich w sposób niezgodny z naturą jest grzechem ciężkim. Najlepiej poprosić o wyjaśnienie spowiednika. W drugiej sprawie grzechu nie było. CZYT. Z POLESIA: Jest to nieuszanowaniem miejsca poświęconego, ale chyba grzechu nie będzie. M. O. STRÓŻA: Całowanie się z chłopcem może nie być grzechem, ale jest niebezpiecznem "igraniem z ogniem". Gdy roznamiętnia, staje się grzechem, nieraz nawet ciężkim. J. B. KOBRYŃ: T. zw. wywód po urodzeniu nie jest oczyszczeniem, lecz błogosławieństwem Kościoła, udzielanem matce i dziecku. Nie jest ono nakazane, lecz polecone. CZYTELNIKA proszącego o wodę z Lurd (p. Krewo) prosimy o podanie adresu, celem nadesłania przesyłki.